Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA DA RAZMOTRI MOGUĆNOST OGRANIČAVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA

30.03.2020.


Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) predložio je Vladi da sagleda mogućnost ograničavanja maloprodajnih cijena i usvajanja normi ponašanja isporučioca električne energije i pružaoca telekomunikacionih, internet, kablovskih i komunalnih usluga, čime bi se značajno relaksirao najugroženiji dio populacije. 

„Dok traju mjere za suzbijanje pandemije koronavirusa, molimo da sagledate mogućnost i inicirate donošenje uredbe sa zakonskom snagom, kojom biste na crnogorskom tržištu električne energije, telekomunikacionih, internet, kablovskih i komunalnih usluga propisali obavezujuće maloprodajne cijene usluga“, navodi se u saopštenju CEZAP-a.

Oni su objasnili da se radi o uslugama od fundamentalnog značaja za biološki i intelektualni opstanak crnogorskih građana.

Iz CEZAP-a su predložili da se maloprodajne cijene definišu za period od 1. marta do posljednjeg dana mjeseca u kojem Vlada proglasi prestanak pandemije koronavirusa u Crnoj Gori.

Oni smatraju da bi cijene električne energije isporučene u navedenom periodu trebalo da se limitiraju na 50 odsto cijene po kojoj jedan kilovat sat (KWh) isporučivan potrošačima u višoj tarifi 1. marta, za potrošače iz kategorije domaćinstva, 24 sata, sedam dana u sedmici.

Kada je riječ o telekomunikacionim uslugama, CEZAP predlaže da SMS usluge u okviru Crne Gore, kao i pozivi za građane u okviru iste mobilne ili fiksne mreže budu besplatne, a da se pozivi ka drugim mobilnim i fiksnim mrežama limitiraju na tri centa po minutu, sa obračunskim periodom od 15 sekundi.

„Pozivi prema inostranstvu ostaju prema ugovorenim cijenama. Cjelokupni iznos pretplate na paket, za kategoriju građana, ima se računati za plaćanje usluga poziva ka drugim mrežama u Crnoj Gori“, naveli su iz CEZAP-a.

Predlažu da se mobilni internet u obimu od pet gigabajta (GB) bude dostupan besplatno svim mobilnim korisnicima u Crnoj Gori, za korisnike iz kategorije građana, a za svaku dopunu od pet GB se doplaćuje jedan EUR.

„Prepaid korisnici su u cilju korišćenja navedenih usluga obavezni da obave minimalnu mjesečnu uplatu od dva EUR, kako bi mogli koristiti navedene usluge u propisanom obimu“, objasnili su iz CEZAP-a.

Takođe, smatraju da bi cijene usluga kablovskih operatora trebale da se pružaju po cijenama 50 odsto nižim od onih koje su bile fakturisane pretplatniku 1. marta. Cijene vode za građane bi, prema njihovim riječima, trebalo limitirati na 50 odsto one po kojoj je kubik vode isporučivan potrošačima 1. marta.

CEZAP predlaže i da se cijene odvoza smeća za građane limitiraju na 50 odsto iznosa koji je fakturisan za te usluge na 1. mart.

Oni su poručili Vladi i da usvoji norme kojim bi se potrošači koji su u prethodnom periodu isključeni sa mreže, po osnovu duga za isporučenu električnu energiju, telekomunikacione i kablovske usluge i isporuku vode, u periodu ne dužem od sedam dana od proglašenja mjera, ponovo uključe dok traju mjere Vlade.

CEZAP smatra da nijedan potrošač ne smije biti isključen sa elektroenergetske, telekomunikacione, kablovske ili vodovodne mreže, niti uskraćen za usluge odvoza smeća, bez obzira na visinu duga za konkretnu uslugu.

„U navedenom periodu protiv potrošača se neće pokretati postupak javnog izvršenja po osnovu duga nastalog po osnovu pružanja specificiranih usluga“, rekli su iz CEZAP-a.

Oni su predložili i da se dug po osnovu neplaćenih računa za električnu energiju, usluge telekomunikacionih i kablovskih operatora, vodu i odvoz smeća za period od 1. marta do prestanka pandemije, potrošačima koji ne budu mogli da ga plate fakturisati u 24 jednake mjesečne rate, bez obračuna zatezne ili bilo koje druge kamate.

 „Potrošači po osnovu tog duga ne mogu biti isključeni sa elektroenergetske, kablovske, telekomunikacione i vodovodne mreže, niti uskraćen za odvoz smeća“, ukazali su iz CEZAP-a.

Oni su pozvali premijera Duška Markovića da još jednom sagleda mogućnost da se, osim moratorijuma na otplatu glavnice duga za kredit, uspostavi i moratorijum na obračun kamate.

„Predložili bismo da se taj moratorijum uspostavi za sve subjekte, kako građane, tako i preduzeća. Ne sporimo legalitet odluke bankara, ali ovo je, čini nam se, vrijeme kad legitimitet mora da ima prednost, a priznaćete da obračun kamate na kašnjenje u isplati duga nije legitimna mjera u trenutnoj situaciji“, saopštili su predstavnici CEZAP-a.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.03.2020.


Naslov: Redakcija