Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONTROLI IZVOZA ROBA DVOSTRUKE NAMJENE: Predlogom će se pojačati napori Crne Gore za sprečavanje nedržavnih subjekata da ostvare pristup osjetljivoj robi, čime će se doprinijeti borbi protiv terorizma

29.05.2020.


U skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, Vlada je utvrdila Predlog zakona o kontroli izvoza roba dvostruke namjene. Donošenju ovog akta pristupilo se radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i odgovarajućom Uredbom EU kojom se uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, transporta, brokeringa i tranzita robe dvostruke namjene, a koja čini sastavni dio zajedničke trgovinske politike.

Cilj Predloga zakona, pored usaglašavanja nacionalnog sa EU zakonodavstvom, jeste i pružanje podrške opštim ciljevima politike EU kako su utvrđeni u članu 3. Ugovora o Evropskoj uniji, tj. "doprinijeti miru i sigurnosti, slobodnoj i poštenoj trgovini te borbi protiv terorizma i zaštiti ljudskih prava".

Njime će se osigurati i da Crna Gora odgovorno postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, posebno u pogledu neširenja oružja za masovno uništenje. Osim toga, Predlogom će se pojačati napori Crne Gore za sprečavanje nedržavnih subjekata da ostvare pristup osjetljivoj robi, čime će se doprinijeti borbi protiv terorizma.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25.05.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija