Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Rasprava će trajati do 16. marta 2020. godine

27.02.2020.


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo je javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Ministarstvo poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organe, organizacije i udruženja da dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Bulevar sv. Petra Cetinjskog br.130, zgrada NCO Podgorica ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: aleksandra.popovic@mmp.gov.me

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 16. marta 2020. godine.

U okviru rasprave biće organizovan i okrugli sto u petak 13. marta 2020.godine u 11h u velikoj sali za sastanke Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Primjedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 24.02.2020


Naslov: Redakcija