Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CENTRALNA BANKA: Platni promet 1,18 milijardi eura

24.03.2020.


Vrijednost realizovanog platnog prometa za 20 radnih dana u februaru iznosila je 1,18 milijardi eura, što je 20 odsto više nego u januaru, pokazuju podaci Centralne banke.

Od toga je 94,44 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

"U februaru je za 20 radnih dana realizovano oko 872,4 hiljade naloga, od čega 37,41 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu", navodi se u izvještaju CBCG.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 43,62 hiljade, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 59,08 miliona eura.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.03.2020.


Naslov: Redakcija