Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA IDENTIFIKACIONOG BROJA: Nova lična karta moći će da se koristi i u elektronskoj trgovini

24.02.2020.


Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o određivanju identifikacionog broja fizičkog lica.

Generalna direktorica za građanska stanja i lične isprave u MUP-u Milanka Baković je istakla da se donošenjem ove Uredbe zaokružuje proces koji je od značaja za izdavanje lične karte u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti ("Sl. list CG", br. 18/2019), čijim uvođenjem Crna Gora implementira evropske i međunarodne standarde iz ove oblasti.

Imajući u vidu da sve razvijene demokratske zemlje koriste neku od varijanti identifikacionog broja, Crna Gora će, kako je navela generalna direktorica Baković, uvođenjem istog smanjiti administrativna opterećenja za građane, sa obzirom na to da će isti omogućiti elektronsku identifikaciju za korišćenje elektronskih usluga, te samim tim sigurnije postupke u oblastima elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, platnih sistema, trgovine i slično.

Prema njenim riječima, na ovaj način će istovremeno biti zaštićen jedinstveni matični broj lica, sa obzirom na to da identifikacioni broj, za razliku od jedinstvenog matičnog broja, ne sadrži lične podatke vlasnika certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, odnosno sam po sebi ne otkriva nijedan podatak o njemu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 20.02.2020.


Naslov: Redakcija