Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UVEO PRIVREMENE MJERE

19.03.2020.


Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore privremeno je ograničio radno vrijeme za rad sa osiguranicima, apeluju na osiguranike da rijeke potrebe ne dolaze u prostorije Fonda i najavljuju da će naredna dva dana obezbijediti tehničko rješenje, koje će svim osiguranicima omogućiti slanje elektronskih zahtjeva za dobijanje PIN-a, kako bi koristili elektronske servise u zdravstvu.

U skladu sa preporukama Vlade Crne Gore za sprovođenje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa, na osnovu člana 17 Statuta direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ("Sl. list CG" br. 31/2017), u cilju zaštite osiguranika i zaposlenih, donio je privremene mjere.

"Radno vrijeme za rad sa osiguranicima biće privremeno ograničeno, što podrazumijeva skraćenje i poseban režim ulaska u prostorije Fonda. Radno vrijeme za prijem zahtjeva stranaka je od 08h do 11h. Ulazak će biti naizmjeničan (po jedan osiguranik), o čemu će se starati ovlašćeni zaposleni Fonda", navodi se u saopštenju Fonda.

Apeluju na sve osiguranike da bez prijeke potrebe ne dolaze u prostorije Fonda, kako bi zaštitili sebe i druge.

"U narednih 15 dana, osiguranici nijesu u obavezi da dolaze u područne jedinice/filijale Fonda, radi ličnog prisustva Ljekarskim komisijama za vrijeme odlučivanja o pravu na bolovanje. Medicinsku dokumentaciju će i dalje podnosti u zakazanom terminu, na arhivi nadležne područne jedinice/filijale Fonda, na isti način kao i do sada. Obavještenje o nalazu komisije po osnovu bolovanja osiguranici će dobiti putem telefona, kao i kod izabranog doktora prilikom preuzimanja doznaka", ukazali su iz Fonda zdravstva.

Apeluju na osiguranike i da zahtjeve za ostvarivanje drugih prava iz zdravstvenog osiguranja (pomagala, refundacije putnih troškova, lijekova, zdravstvenih usluga, upućivanje na medicinsku rehabilitaciju i sl.) privremeno odlože, osim ako se ne radi o hitnim slučajevima.

"Apelujemo na poslodavce da podnošenje zahtjeva za refundaciju isplaćenih naknada zarada za vrijeme bolovanja, privremeno odlože, osim ako se ne radi o isteku roka zastarjelosti koji ističe u roku od tri godine", navodi se u saopštenju.

Iz Fonda ističu da će naredna dva dana obezbijediti tehničko rješenje, koje će svim osiguranicima omogućiti slanje elektronskih zahtjeva za dobijanje PIN-a, kako bi koristili elektronske servise u zdravstvu.

"Ovo znači da će putem portala (www.ezdravlje.me) i mobilnih aplikacija 'eZdravlje' osiguranici biti u prilici da elektronskim putem dostavljaju zahtjeve, bez potrebe odlaska kod izabranog doktora ili u područnim filijalama Fonda. Ovo će umnogome smanjiti rizik širenja infekcije, naročito kod hroničnih bolesnika koji servise mogu koristiti za naručivanje terapije", precizirali su iz Fonda.

Prijava na sistem i slanje zahtjeva podrazumijevaće unošenje jedinstvenog matičnog broja (JMBG), broja zdravstvene knjižice (LBO), broja telefona (na koji se šalje PIN putem SMS-a).

Dodatne i detaljne instrukcije, kako su kazali, biće dostupne na portalu www.ezdravlje.com i web sajtu Fonda www.fzocg.me

"Privremene mjere stupaju na snagu danom donošenja i iste će se mijenjati u skladu sa preporukama Vlade i zdravstvenih vlasti", zakljujuje se u saopštenju koje potpisuje direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 16.03.2020.


Naslov: Redakcija