Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE PREDLOGA ZAKONA O PODSTICAJNIM MJERAMA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE: Konsultacije otvorene do 1. juna 2020. godine

19.05.2020.


U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018) Ministarstvo nauke objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije.

Razlog za donošenje ovog zakona je povećanje nivoa istraživanja i inovacija, u smislu povećanja ljudskih resursa, znanja i kapitala koji se investira u naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost.

Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.

Podsticajne mjere u aktuelnom nacrtu predloga zakona podrazumijevaju poreska umanjenja, oslobođenja ili olakšice u kategorijama: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; i porez na nepokretnu imovinu.

Kategorije korisnika koje su predviđene ovim zakonom su: privredna društva koja realizuju inovativne projekte; naučnoistraživačke ustanove koje realizuju naučnoistraživačke i inovativne projekte; inovativni startapovi i spinofovi; fizička lica – frilenseri, pronalazači i inovatori; investitori u inovacionu djelatnost – pravna i fizička lica.

Konsultovanje podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona.

Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije može se preuzeti OVDJE.

Konsultacije će biti otvorene do 1. juna 2020. godine.

Za koordinaciju konsultovanja zadužena je Branka Žižić, generalna direktorica za inovacije i tehnološki razvoj, e-mail: branka.zizic@mna.gov.me.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti u elektronskom obliku, putem portala e-Uprave (e-Participacija) ili na e-mail adresu: milja.stanojevic@mna.gov.me


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo nauke, 15.05.2020.


Naslov: Redakcija