Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

18.05.2020.


Nevladine organizacije Eko-tim i Akcija za socijalnu pravdu, podržane Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF), podnijele su Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Vladine Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije ("Sl. list CG", br. 29/2019).

U inicijativi se navodi da Uredba propisuje cijenu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za kategoriju krajnjih kupaca za domaćinstva, koja se vezuje za potrošnju preko 300 kilovata (kW), dok se cijena za potrošnju do 300 kW plaća iz budžeta.

"Time se suprotno zakonima o energetici i kontroli državne pomoći narušavaju principi da propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom, kao i da se ekonomsko uređenje zasniva na slobodnom i otvorenom tržištu i zabrani narušavanja i ograničavanja slobodne konkurencije i podsticanju neravnopravnog tržišta", navodi se u saopštenju.

NVO su navele da se traži i ocjena zakonitosti i ustavnosti dijela Uredbe kojom se, kao jedan od elemenata formule za cijenu električne energije, propisuje cijena sa referentne berze, koju utvrđuje organ uprave nadležan za poslove energetike.

"Osnovne podsticajne mjere koje ostvaruju proizvođači električne energije su subvencije u periodu od 12 godina, garantovan otkup struje, prvenstvo u njenom preuzimanju u energetski sistem", dodaje se u saopštenju.

Prema dostupnim podacima, od sredine 2014. godine, kada je počela da radi prva mala hidroelektrana (mHE), pa do kraja novembra prošle godine, za struju iz 13 mHE isplaćeno je 13,4 miliona eura subvencija.

"Trenutno je u pogonu 14 mHE, a prema ranijim podacima Regulatorne agencije za energetiku privatni koncesionari imaju pravo da sagrade još najmanje 26 mHE. Svi do sada izgrađeni projekti pokazali su se kao izuzetno štetni, ne samo u pogledu uništenih rijeka, već i ogromnih subvencija na teret potrošača. Svaki dodatni novi projekat samo bi dodatno narušio stanje rijeka u Crnoj Gori i opteretio bankovne račune građana", objasnili su iz NVO Eko-tim.

Stoga su te dvije NVO od početka godine podnijele ukupno četiri inicijative Ustavnom sudu u vezi sa zakonskim i podzakonskim rješenjima za projekte izgradnje mHE i odobrenih podsticaja za njih.

"Imajući u vidu da je pred Ustavnim sudom veći broj inicijativa o projektima mHE, ne samo onih koje su uputili Eko-tim i Akcija za socijalnu pravdu, to bi najviša sudska instanca u zemlji morala što prije da se izjasni o njima", zaključuje se u zajedničkom saopštenju WWF Adije, Eko-tima i Akcije za socijalnu pravdu.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 13.05.2020.


Naslov: Redakcija