Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Novina je da se više ne oduzima vozačka dozvola na licu mjesta, za bilo koji počinjeni prekršaj, kao i mjera privremenog ograničavanja prava upravljanja vozilom i ona se izreče na osnovu sakupljenih kaznenih bodova

18.02.2020.


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 66/2019) trebalo bi da doprinese smanjenju broja nezgoda, poginulih i povrijeđenih, a za najteže prekršaje predviđene su kazne zatvora od 15 do 60 dana, saopšteno je iz Uprave policije.

Pomoćnik načelnika Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević ukazao je da su izmjenama Zakona popunjene pravne praznine koje su predstavljale problem kada je u pitanju njegova primjena na terenu i povećanja iznosa novčanih kazni.

Janjuševič je ukazao da je na osnovu izvršenih analiza postojao veliki broj povratnika u prekršajima, jer važeće kazne nijesu mogle uticati dovoljno da se ubuduće ti prekršaji ne bi činili.

Govoreći o novinama koje su predviđene Zakonom, koje se primjenjuju od 12. februara, on je naglasio da su propisani uslovi kada će policijski službenici uhapsiti vozača koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola.

"Biće uhapšen vozač koji u roku od 15 minuta, dva ili više puta pređe raskrsnicu koja je regulisana svjetlosnim saobraćajnim znakom, odnosno koji pređe na crveno svijetlo", rekao je Janjušević.

Prema njegovim riječima, biće uhapšen vozač koji koristi ili posjeduje uređaj koji se mogu ugrađivati samo na vozilima pod pratnjom ili sa pravom prvenstva prolaza.

Janjušević je ukazao da je propisano hapšenje i za one vozače koji prekorače brzinu za 50 kilometara na sat (km/h), više od dozvoljene u naselju odnosno 70km/h van naselja.

"Oni će odmah biti privedeni sudiji za prekršaje, koji će nakon saslušanja odlučiti koju će kaznu izreći", rekao je Janjušević.

Kako je istakao, novina je da se više neće oduzimati vozačka dozvola na licu mjesta, za bilo koji počinjeni prekršaj.

"To ne znači da je to olakšavajuće okolnost za vozače. Ta se mjere nije pokazala kao efikasna, jer je postojao veliki broj predmeta gdje je te mjere sudija za prekršaje odbijao", pojasnio je Janjušević.

Prema njegovim riječima, biće izrečene mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i mjere pri sticanju prava za upravljenje vozilom, sprovođene bez fizičkog oduzimanja dozvole.

"One će biti upisane u evidencije vozača, tako da će policijski službenici kontrolom učesnika u saobraćaju, biti obavezni da provjeravaju kroz evidenciju da li vozači upravljaju vozilom dok im je izrečena zaštitna mjera, odnosno mjera privremenog ograničenja prava upravljanja motornim vozilom", rekao je Janjušević.

Kad je riječ o zatvorskoj kazni, Janjušević je objasnio, da nju može izreći isključivo sud, a kazna za najteže saobraćajne prekršaje propisana je od 15 do 60 dana.

"To važi za vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2g/kg ili većoj, koji su pod uticajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i koji se u naselju kreću brzinom koja je za 70 km/h i više veća od dozvoljene brzine ili van naselja brzinom koja je za 90 km/h veća od dozvoljene", rekao je Janjušević.

Novina je, kako je istakao, mjera privremenog ograničavanja prava upravljanja vozilom i ona se izreče na osnovu sakupljenih kaznenih bodova.

"Navedena mjera se izreći za prekršaje za koje su propisani kazneni bodovi. Kada se sakupi određeni broj bodova službenici policije će donijeti rješenje o izricanju te mjere koja je se realizuje upisom u evidenciju vozače", pojasnio je Janjušević.

Prema njegovim riječima, uveden je tehnički pregled vozila na putu, a biće obavljen samo na vozilima čija je dozvoljena masa preko 3,5 hiljada kilograma.

"Po ranijem zakonu ta vozila su morala biti upućene u stanicama za tehnički pregled. Sada se sa novom mjerom pregled obavlja na terenu brže i efikasnije", kazao je Janjušević.

On je istakao da su precizirani uslovi za ustanove koje vrše obuku vozača i sve auto-škole su dužne da podnesu novi zahtjev Ministarstvu prosvjete za izdavanje nove licence za rad, a rok je devet mjeseci.

Janjušević je ukazao da je propisano da se donese novi pravilnik o načinu polaganja vozačkog ispita odnosno uslova koje moraju da ispunjavaju vozila.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 12.02.2020.


Naslov: Redakcija