Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI: Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti obrazovano u skladu sa epidemiološkom situacijom nastalom pojavom i širenjem zarazne bolesti novog koronavirusa, radi preduzimanja privremenih mjera za sprečavanje unošenja, suzbijanja i sprečavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti

16.04.2020.


S obzirom na činjenicu da su se u javnosti pojavili stavovi u kojima pokušava omalovažiti, obezvrijediti i čak dovesti u formalnom smislu u pitanje djelovanje Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti radi cjelovitog informisanja javnosti dajemo na uvid pregled aktivnosti preduzimanih na osnovu: Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o državnoj upravi i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti u Crnoj Gori, mjere za njihovo sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje, sprovođenje epidemiološkog nadzora, nadležni subjekti za njihovo sprovođenje i način obezbjeđivanja sredstava za njihovo sprovođenje popisani su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. list CG", br. 12/2018).

Ovim zakonom je radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti propisana obaveza osnivanja pojedinih tijela i utvrđene su njihove nadležnosti.

Prema odredbi člana 9 ovog zakona Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje, obrazuje Komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovom Komisijom predsjedava predstavnik Ministarstva zdravlja, a Komisiju čine doktori medicine specijalisti (epidemiologije, infektologije, mikrobiologije, pedijatrije, pneumofiziologije) i predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede.

Odredbom člana 77 ovog zakona propisano je da će se Komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, obrazovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadalje, u članu 10 navedenog zakona propisano je da Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje, obrazuje Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti (stav 1).

Stavom 2 istog člana propisane su nadležnosti Koordinacionog tijela koje uključuju i odstranjivanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti iz Liste zaraznih bolesti.

Odredbom člana 78 ovog zakona, stav 2, propisano je da će postojeća tijela obrazovana u skladu sa prethodnim zakonom nastaviti sa vršenjem poslova do obrazovanja tijela u skladu sa ovim zakonom.

Koordinaciono tijelo za odstranjivanje i iskorjenjivanje pojedinih zaraznih bolesti, obrazovano je Rješenjem od 19.04.2017. i izmjenom ovog Rješenja od 19.02.2018. godine, koje je saglasno odredbi člana 78. stav 2 važećeg zakona radilo do obrazovanja novog tijela. U skladu sa važećim zakonom Ministarstvo zdravlja je obrazovalo Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.

U realizaciji obaveza iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva zdravlja, donijela Odluku o preduzimanju mjera za sprečavanje i suzbijanje novog koronavirusa.

Ministarstvo zdravlja donijelo je:

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin ("Sl. list CG", br. 13/2020);

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od ovih bolesti ("Sl. list CG", br. 23/2020);

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih BOLESTI ("Sl. list CG", br. 23/2020);

- Naredbu o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 ("Sl. list CG", br. 24/2020).

U skladu sa epidemiološkom situacijom nastalom pojavom i širenjem zarazne bolesti novog koronavirusa, ministar zdravlja je, i u skladu sa članom 15 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list CG", br. 78/2018) i članom 56 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 87/2018, 2/2019 - ispr., 38/2019 i 18/2020), radi preduzimanja privremenih mjera za sprečavanje unošenja, suzbijanja i sprečavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti, obrazovao NACIONALNO koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT).

Zbog izuzetnih prijetnji po zdravlje i živote građana i potrebe za snažnim odgovorima različitih državnih organa u sastav NKT ušli su predstavnici: Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Kliničkog centra Crne Gore, sanitarne inspekcije, ministarstava unutrašnjih poslova, odbrane, ekonomije, saobraćaja i pomorstva, zatim zakonodavstva, Glavnog grada, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Kabineta Predsjednika Vlade…

Budući da je novonastala epidemiološka situacija zahtijevala snažniju koordinaciju između različitih resora (ministarstava, organa uprave i drugih subjekata) i drugih nadležnih organa koji imaju veoma značajnu ulogu u preduzimanju odgovarajućih mjera i aktivnosti radi zaštite građana Crne Gore od širenja epidemije izazvane novim korona virusom, 17. marta 2020. godine za predsjednika Nacionalnog koordinacionog tijela određen je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem - mr Milutin Simović, a za njegovog zamjenika ministar zdravlja - dr Kenan Hrapović.

Određivanje potpredsjednika Vlade Crne Gore da predsjedava ovim tijelom proizilazi i iz ovlašćenja i obaveza propisanih odredbom člana 6 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Sl. list CG", br. 80/2008, 14/2017 i 28/2018), kojom je propisano da potpredsjednik Vlade usmjerava i usklađuje rad ministarstava i drugih organa državne uprave iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem kojoj, između ostalih, pripadaju i pitanja zdravstvene zaštite.

Činom obrazovanja NKT i njegovim aktivnostima nije prestalo da djeluje Koordinaciono tijelo za prevenciju, odstranjivanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.

NKT je, dakle, formirano u skladu sa ukupnim rizicima koji su se iz dana u dan povećavali i usložnjavali, sa značajnim rizicima po zdravlje i živote građana, zatim brojne socijalno-ekonomske izazove, uključujući i brojne bezbjednosne aspekte. U zavisnosti od razvoja i složenosti situacije, snažnije i sveobuhvatnije koordinacije i efikasnosti rada sastav NKT je mijenjan. Takođe, razvoj situacije je zahtijevao i hitno formiranje pet posebnih operativnih štabova koje je formirao svojim rješenjima potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i jednog štaba koji je formirao ministar unutrašnjih poslova.

U okviru NKT djeluju:

1. Operativni štab za koordinaciju mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, na čelu sa Prof. dr Vesnom Miranović, generalnom direktoricom Ministarstva zdravlja;

2. Operativni štab za sprovođenje aktivnosti u vezi sa povratkom crnogorskih državljana iz inostranstva, na čelu sa Draganom Pejanovićem, državnim sekretarom MUP;

3. Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, na čelu sa Dragicom Sekulić, ministarkom ekonomije;

4. Operativni štab za povlačenje i koordinaciju međunarodne pomoći, na čelu sa Draganom Radulović, savjetnicom predsjednika Vlade;

5. Operativni štab za upravljanje donacijama, na čelu sa Radulom Raonićem, savjetnikom predsjednika Vlade; i

6. Krizni medicinski štab, na čelu sa Prof. dr Rankom Lazovićem.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 14.04.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija