Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE: Izradu dokumenta učiniti transparentnom

15.05.2020.


Strategiju reforme javne uprave u Crnoj Gori za naredni petogodišnji period treba praviti po mjeri građana, poručili su iz Instituta Alternativa i pozvali Ministarstvo javne uprave (MJU) da proces izrade tog dokumenta učini participativnim i transparentnim.

Iz IA su ukazali da su Ministarstvu ukazali na nedostatke važeće Strategije i dali preporuke za unaprjeđenje buduće.

Kako su naveli, proces planiranja Strategije, koja treba da u narednih pet godina obezbijedi efikasnost i otvorenost državne uprave, mora započeti analiziranjem trenutnog stanja u procesu reforme javne uprave.

"Najprije je potrebno sagledati one oblasti u kojima nema suštinskog napretka, najproblematičnije oblasti kao i one čiji značaj je zaboravljen, zanemaren ili potcijenjen", smatraju u IA.

Prema njihovim riječima, reforma državne uprave mora biti suštinska, a ne puka formalnost u namjeri da se zadovolji ono što su tehnički zahtjevi Evropske unije i drugih međunarodnih i inostranih organizacija.

"Posao reformisanja državne uprave ne smije biti simuliran, naročito u onim segmentima reforme za koje izostaje politička volja kako bi se unaprijedili", upozorili su iz IA.

Strategija, smatraju u toj NVO, ne smije biti zasnovana na pitanjima, pretpostavkama, budućim analizama, preopterećena indikatorima uspjeha koji su lažna slika i ne smije svoju nesadržajnost pravdati time da su ključna strateška pitanja ostavljena drugim strategijama.

"Kako bi se mapirali uzroci problema u dosadašnjoj reformi uprave, smatramo da je važno ohrabriti učešće svih, a naročito pojedinaca i grupa koji postavljaju kritička pitanja, daju inovativne odgovore i rješenja", kaže se u saopštenju IA.

Navodi se da će konstruktivni predlozi, a i kritike, dati veći doprinos reformi od paralelnih mreža podržavalaca MJU i Vlade.

"Sugestija koju smo uputili MJU je i pravovremeno konsultovanje i uključivanje šireg kruga institucija, a ne samo tog resora, i u manjoj mjeri Generalnog sekretarijata Vlade i Ministarstva finansija, kako bi se osiguralo da organi razumiju obaveze koje proističu iz Strategije", ukazali su iz IA.

Kako su naveli, potrebno je omogućiti učešće svih zainteresovanih strana, u prvom redu građana koji su korisnici usluga, zatim institucija na državnom i lokalnom nivou, državnih službenika, organizacija civilnog društva i sudova.

Važno je, smatraju u IA, obezbijediti i učešće predstavnika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Upravnog suda, Agencije za sprječavanje korupcije, kao i skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Iz te NVO su ukazali da je potrebno da svi analitički materijali koji su proizvedeni u okviru procesa sprovođenja Strategije 2016-2020 budu objedinjeni i javno dostupni, kako bi se iskoristili za temeljnije planiranje ciljeva i aktivnosti u novoj strategiji.

Takođe je, kako su naveli, potrebno utvrditi koje informacije nedostaju i šta je propušteno da se uradi.

"Od posebnog značaja je u narednom ciklusu reforme javne uprave staviti fokus na oblast upravnih usluga, kroz segment daljeg razvoja elektronskih usluga sa jedne, i unapređenje tradicionalnih usluga na šalterima sa druge strane", smatraju u IA.

Prema njihovim riječima, oblast upravnih usluga se mora dodatno povezati sa optimizacijom u širem smislu, organizacijom poslova i racionalizacijom broja zaposlenih u državnoj upravi.

Potrebno je, smatraju u toj NVO, predvidjeti i sistemsko proširivanje načela i principa zapošljavanja iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018 i 34/2019) na cjelinu javne uprave.

"Kada je riječ o odgovornosti, Strategijom je potrebno obezbijediti poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012 i 30/2017) u dijelu proaktivnog objavljivanja informacija i podstaknuti širenje opsega objavljenih informacija izvan zakonski obaveznog minimuma", kaže se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 11.05.2020.


Naslov: Redakcija