Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU: Propisano je obavezno osiguranje dronova

13.02.2020.


U Crnoj Gori je evidentirano 532 operatora dronova i taj broj se skoro svakodnevno povećava, rekao je direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Mileta Nikolić.

Broj dronova u upotrebi je znatno veći. Evidentiranje operatora je besplatno i vrši se na osnovu pravilnika iz 2016. godine.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je ušao u skupštinsku proceduru, propisano je obavezno osiguranje dronova, zato što su studije pokazale da dronovi, čija je maksimalna dozvoljena masa na polijetanju (MTOM) 250 g ili veća, mogu predstavljati rizik za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

"Postoji i rizik za ljude i imovinu na zemlji, jer pad drona može izazvati materijalnu štetu i smrtonosne povrede", upozorio je Nikolić.

Shodno EU uredbi 2019/947, koja je u Crnoj Gori u fazi preuzimanja, predviđeno je da države urede osiguranje dronova i u tom smjeru je i ova zakonska novina.

Nikolić je objasnio da će osiguranje biti obavezno za operatore dronova u dva slučaja.

"Prvi, kada upravljaju dronovima čija je MTOM 250 gr ili veća i koji u slučaju udara na čovjeka mogu da prenesu kinetičku energiju veću od 80 džula, ali i lakših, ukoliko su opremljeni senzorima koji mogu da prikupljaju lične podatke", rekao je Nikolić.

Dodaje da će osiguranje biti obavezno i za one kojima će biti izdata dozvola Agencije za civilno vazduhoplovstvo, odobrenje ili drugi ekvivalentni dokument.

"Oni će morati da imaju ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju mogu pričiniti trećim licima. Minimalne sume osiguranja su proporcionalne težinama dronova", rekao je Nikolić.

Ističe da je sve veći broj korisnika upoznat sa obavezama i evidentiranjem daje doprinos primjeni osnovnih sigurnosnih načela za upravljanje dronovima.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 7.02.2020.


Naslov: Redakcija