Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O RADU: Unija poslodavaca zadovoljna novim zakonskim rješenjima

13.02.2020.


Zamjena disciplinskog postupka mnogo jednostavnijim postupkom u okviru kojeg je moguće utvrditi postojanje odgovornosti za povredu radne obaveze, pri čemu je značajno sužen prostor za zloupotrebe od zaposlenih, a da ni na koji način nije pogoršan njihov položaj u smislu prava na odbranu i drugih procesnih aktivnosti, jedno je od ključnih unapređenja teksta novog Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 74/2019) koji je stupio na snagu 7. januara, ukazali su iz Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Osim toga, oni smatraju da će uvođenje instituta zastare potraživanja iz radnih odnosa nakon proteka četiri godine, takođe, odgovarati poslodavcima i zaposlenima, kao i produženje trajanja ugovora na određeno vrijeme sa 24 na 36 mjeseci.

"Produženje trajanja ugovora na određeno vrijeme sa 24 na 36 mjeseci će, vjerujemo, relaksirati poslodavce u nepredvidivom i nedovoljno povoljnom poslovnom ambijentu kakav je, nažalost, u Crnoj Gori. Ovakvo rješenje će naročito odgovarati "mladim" firmama koje se osnivaju i koje tek treba da se oprobaju na tržištu", napominju u UPCG.

Kao prednost ovog Zakona oni vide i sužavanje prostora za zloupotrebe instituta privremene spriječenosti za rad, ali i adekvatnije uređenje pitanja odmora, prekovremenog rada, dostavljanja, prekida procesa rada bez krivice poslodavca.

Ove kao i mnoge druge korekcije u odnosu na prethodni zakon, smatraju u Uniji, makar će u sferi radnih odnosa, značiti povoljniji regulatorni okvir za crnogorske poslodavce.

Oni podsjećaju da novi Zakon o radu predstavlja posebno važan akt koji je nastao nakon višegodišnjih pregovora koji su rezultirali visokim stepenom konsenzusa socijalnih partnera Vlade, UPCG i sindikata.

"Novi zakon sadrži odredbe usklađene sa pravnim propisima EU i kao takav je dobio i pozitivno mišljenje Evropske komisije. I UPCG i privrednici očekuju da će primjena ovog propisa kvalitetno odgovoriti ne samo zahtjevima savremenih uslova poslovanja, već u prvom redu potrebama koje proističu iz oblasti radnih odnosa, a tiču se jednako i poslodavaca i zaposlenih", ukazali su u UPCG.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 7.02.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija