Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika CG, koji se odnosi na izazivanje panike i nereda i sankcioniše objavljivanje lažnih vijesti

13.02.2020.


Osnov za podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017, 49/2018 i 3/2020 - dalje: KZCG) koji se odnosi na izazivanje panike i nereda postoji, saopštio je izvršni direktor CEGAS-a, Boris Marić, navodeći da su nadležni zloupotrebljavali taj član.

Istovremeno doktor pravnih nauka, Aleksandar Kovačević, smatra da je član KZCG koji se odnosi na izazivanje panike i nerada, u redu i da treba da postoji.

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti člana KZCG koji se odnosi na izazivanje panike i nereda i sankcioniše objavljivanje lažnih vijesti.

HRA je predložila Ustavnom sudu da u najkraćem roku prihvati njihovu inicijativu, pokrene postupak ispitivanja ustavnosti člana KZCG koji se odnosi na izazivanje panike i nereda, proglasi ga neustavnim i tako zaštiti slobodu izražavanja.

"Određeni osnov za podnošenje inicijative postoji, posebno u dijelu nesporne potrebe da se ovaj sporni član mora preformulisati u cilju pune zaštite slobode izražavanja", ukazao je Marić.

Tu je, kako je naveo, potrebno objasniti karakter spornog člana, koji da je primjenjen kako treba ne bi se, u januaru, našla osnova za privođenje novinara.

"Pod tim primarno mislim da ovaj član ne predviđa kažnjavanje za pokušaj, odnosno posljedica krivičnog dijela mora biti dovršena", pojasnio je Marić.

Takođe, kako je pojasnio, zahtjeva se postojanje i umišljajnog izvršenja krivičnog dijela, jer kada se te dvije činjenice uzmu u obzir, "lako se izvlači zaključak da su nadležni organi pristupili diskrecionoj primjeni ovog člana, te da je pozivanje na ovaj član imalo druge motive".

"Postojanje samog člana kao takvog uz pravilnu primjenu ne bi bilo sporno, ali se sam član mora dopuniti. Tu mislim na propisivanje dužne novinarske pažnje kao osnova za isključenje protivpravnosti", zaključio je Marić.

Na taj način bi se, kako je rekao, uspostavila pravična ravnoteža između potrebe države da suzbije širenje lažnih vijesti sa ozbiljnim posljedicama, i slobode izražavanja sa druge strane.

Kovačević, smatra da je član KZCG koji se odnosi na izazivanje panike i nerada, u redu i da treba da postoji.

"Siguran sam da će Ustavni sud takvu inicijativu odbiti", rekao je Kovačević.

Takve radnje, kako je objasnio, moraju biti predviđene kao zabranjene i proglašavanjem toga člana zakonika neustavnim, društvo neće biti zaštićeno od potencijalne opasnosti.

Kada se govori o širenju panike i nerede, Kovačević smatra, da je bitno od koga takva radnja dolazi.

"Jer nije isto kada lažna vijest koja bi uzurpirala društvo dolazi od običnog čovjeka i nekoga ko se nalazi na bitnoj funkciji ili položaju", pojasnio je Kovačević.

Sloboda izražavanja, kako je naglasio, mora biti ograničena, ali ne i beskonačna.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 9.02.2020.


Naslov: Redakcija