Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UNIVERZITET CG: Produžen rok za uplatu preostale rate za školarinu

10.04.2020.


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na održanoj elektronskoj sjednici prihvatio je inicijativu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za produženje roka za uplatu preostale rate za školarinu za tekuću studijsku 2019/2020. godinu, usljed novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19, navedeno je u saopštenju.

"Uzimajući u obzir opštepoznate okolnosti, s ciljem zaštite materijalnog položaja studentske populacije, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je ocijenio opravdanim da se predmetna inicijativa prihvati", naveo je Bjelica.

Prema njegovima riječima, ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na sajtu i u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dostaviti organizacionim jedinicama na realizaciju, kao i Studentskom parlamentu UCG.

Na prijedlog rektora Univerziteta Crne Gore Danila Nikolića i uz mišljenje stručnih službi, danas je, između ostalog, donešena i odluka kojom se na 90 dana obustavlja primjena pojedinih opštih pravnih akata Univerziteta Crne Gore i utvrđivanja prava na varijabilu.

U periodu važenja ograničenja, organi rukovođenja Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica Univerziteta neće donositi odluke kojima se zaposlenima utvrđuje pravo na varijabilni dio zarade.

Pravna akta čija je primjena obustavljena u ovom periodu su: Pravilnik o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave, Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore i Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana komisije, radnog tijela ili drugog oblika rada na Univerzitetu Crne Gore.

Za realizaciju ove odluke, Upravni odbor UCG je obavezao rektora Univerziteta i rukovodioce svih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, navedeno je u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 7.04.2020.


Naslov: Redakcija