Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

BUDŽETSKI PRIHODI U PADU

08.06.2020.


Prihodi budžeta su u prva četiri mjeseca ove godine, usljed ograničene ekonomske aktivnosti uzrokovane sprovođenjem mjera za zaštitu stanovništva od pandemije koronavirusa, iznosili 499,7 miliona eura, što je 71,5 miliona eura manje u odnosu na planirane.

U dokumentu Ministarstva o izvršenju budžeta za period od januara do aprila objašnjeno je da je negativno odstupanje prihoda rezultat pada ekonomske aktivnosti usljed sprovođenja mjera Vlade na zaštiti zdravlja stanovništva, usljed čega je veliki dio privredne aktivnosti ograničen ili obustavljen u aprilu.

"Negativno odstupanje prihoda rezultat je i odlaganja naplate poreskih potraživanja za poreske obveznike, u sklopu dva paketa mjera Vlade usmjerenih na pomoć privredi, kao i ograničenog obima rada u organima uprave koji je uzrokovao pad naplate taksi i naknada", navodi se u dokumentu Ministarstva.

Negativno odstupanje je, kako su objasnili, nastalo i usljed odlaganja naplate prethodno planiranih jednokratnih efekata po osnovu Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Montenegro Airlinesa (MA).

"Ukoliko bi se iz plana prihoda isključili pomenuti jednokratni efekti, izvorni prihodi budžeta zabilježili bi pad od sedam odsto u ovom periodu, što je u skladu sa očekivanjima imajući u vidu cjelokupnu ekonomsku situaciju u prethodno pomenutim okolnostima", rekli su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su naveli da su skoro sve kategorije poreskih prihoda zabilježile pad u odnosu na planirane u ovom periodu.

Najveći pad bilježi porez na dodatu vrijednost (PDV) u iznosu od 19,6 miliona eura, odnosno 9,9 odsto i to kao rezultat ograničene ekonomske aktivnosti izazvane pandemijom u drugoj polovini marta.

"Porezi i doprinosi na zarade takođe bilježe pad od 40,1 milion eura, odnosno 19,3 odsto u odnosu na prvobitni plan, kao rezultat odlaganja poreskih potraživanja po ovim osnovama za period od 90 dana u skladu sa mjerama Vlade", dodali su iz Ministarstva.

Pored navedenog, na pad naplate tih kategorija prihoda uticalo je i odlaganje prethodno planiranih jednokratnih prihoda u aprilu, s obzirom na to da je, shodno prvobitnom planu, u aprilu planirana naplata prihoda po osnovu zakonskog rješenja za konsolidaciju MA u uznosu od 34 miliona eura, od čega se najveći dio odnosi na poreze i doprinose na zarade, a koja bi takođe bila evidentirana na rashodnoj strani budžeta.

"Prihodi od akciza zabilježili su rast u iznosu od 2,3 miliona eura ili 3,8 odsto u odnosu na planirani nivo, kao posljedica značajno veće naplate akciza na duvan i duvanske proizvode u prva tri mjeseca ove godine, dok je u aprilu zabilježen pad ukupnih prihoda od akciza od 3,4 miliona eura ili 19,5 odsto u odnosu na prvobitni plan", precizira se u dokumentu.

Usljed mjera Vlade usmjerenih na smanjenje negativnih efekata uticaja koronavirusa na privredu i građane, ali i naredbe o privremenom zatvaranju velikog broja preduzeća i organa uprave, kako je bilo i očekivano ostvarenje prihoda po osnovu taksi i naknada je ispod planiranog nivoa.

U dokumentu se navodi da su izdaci budžeta u prva četiri mjeseca ove godine iznosili 622,7 miliona eura i manji su u odnosu na planirane manji 135,8 miliona eura, odnosno 17,9 odsto.

"U poređenju sa istim periodom prošle godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 25,2 miliona eura ili 4,2 odsto", ukazali su iz Ministarstva.

Gledajući strukturu, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 286,1 miliona EUR i manji su 42,4 miliona eura ili 12,9 odsto u odnosu na planirane.

"Niža realizacija tekućih izdataka posljedica je odlaganja aktivnosti potrošačkih jedinica koje nijesu mandatornog karaktera, kako bi se u periodu izuzetno ograničene ekonomske aktivnosti i pada prihoda obezbijedila likvidnost budžeta, odnosno osiguralo povećano finansiranje zdravstvenog sistema i obezbijedila sredstva za sprovođenje ekonomskih paketa mjera", objasnili su iz Ministarstva.

Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 44,1 milion eura, što je 50,1 odsto manje od planiranih odnosno 35,4 odsto manje u odnosu na prošlu godinu.

Kapitalni budžet je u periodu od januara do aprila realizovan u ukupnom iznosu od 34,9 miliona eura, što je 41,7 miliona manje od plana odnosno 25,2 miliona manje u odnosu na prošlu godinu.

"Nižu realizaciju kapitalnog budžeta je u najvećoj mjeri opredijelila umanjena aktivnost na izvođenju radova na prioritetnoj dionici auto-puta, usljed pandemije", dodali su iz Ministarstva.

Dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda je u prva četiri mjeseca uticala na ostvarenje deficita budžeta u iznosu od 123 miliona eura, koji je 64,3 miliona ili 34,3 odsto manji u odnosu na planirani.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 5.06.2020.


Naslov: Redakcija