Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OSNOVNI SUD U PODGORICI: Sudija u prosjeku imao u radu 712 predmeta

07.04.2020.


Podgorički Osnovni sud u prošloj godini imao je u radu 27.786 predmeta, dok je delegirao 903 predmeta.

"Riješeno je 17.267 predmeta ili 64,23%, dok je ostalo neriješeno 9.612. U izvještajnom periodu donešeno je ukupno 12.217 odluka, od čega 5.820 presuda i 4625 rješenja; 1.036 predmeta završeno je sudskim poravnanjem, a 736 predmeta na drugi način", navodi se u izvještaju za 2019. godinu.

Kako se dodaje, sudije su prosječno bile opterećene sa po 712,46 predmeta a prosječno je završeno 442 predmeta.

Osnovni sud u Podgorici je u 2019. godinu ušao sa 441 krivičnih predmeta. U 2019. godini u rad je primljeno 822 krivičnih predmeta. Ukupno je bilo u radu 1.263 krivičnih predmeta. Delegiran je jedan predmet. Riješeno je 852 predmeta ili 67.51%, dok je ostalo neriješeno 410 predmeta ili 32.49%.

"Kvalitet odlučivanja suda u krivičnom referatu bio je na zavidnom nivou. Od 274 riješene žalbe na odluke donešene u krivičnom referatu u posmatranom periodu: 224 odluke ili 81.75% su potvrđene, dvije odluke ili 0.73% su djelimično potvrđene, 24 odluke ili 8.76% su preinačeno, a 24 odluke ili 8.76% su ukinute. Prosječno trajanje krivičnih postupaka iznosilo je 163 dana. Do tri mjeseca riješeno je 357 krivičnih postupaka, do šest mjeseci 241 postupak, do devet mjeseci 118 postupaka, do jedne godine 72 postupka i preko jedne godine 64 postupka", navodi se u izvještaju Osnovnog suda u Podgorici za proteklu godinu.

Na samom kraju 2019. godine, u radu su ostali jedan krivični predmet iz 2010. godine, jedan krivični predmet iz 2014. godine i jedan krivični predmet iz 2015. godine, šest krivičnih predmeta iz 2016. godine, tri krivična predmeta iz 2017. godine, 31 krivični predmet iz 2018. godine i 367 krivičnih predmeta iz 2019. godine.

"Sve ovo jasno ukazuje da je u ovoj oblasti postignuta ažurnost i da je opravdano očekivati da će se u narednom periodu, postići još veća efikasnost i dodatno umanjenje broja neriješenih predmeta u ovoj oblasti. U izvještajnom periodu u krivičnom referatu donešeno je 839 odluka. Oslobađajuće odluke donešene su u 24 predmeta ili 2,86%, osuđujuće u 755 predmeta ili 89,99%, odbijajuće u 20 predmeta ili 2,38%, odluke o obustavi postupka o donešene su u 16 predmeta ili 1,91%, odbačajem je završeno 12 predmeta ili 1,43%, rješenjem o odbijanju optužnog predloga završeno je 10 predmeta ili 1,19%, dok su dva predmeta administrativno završena, ili 0,24%", precizirao je u izvještaju.

Što se tiče kaznene politika, od ukupnog broja izrečenih sankcija na uslovne osude otpada 52.45% 396 sankcija, na sudske opomene 0,66% – pet, na novčane kazne 2,78% 21, na kazne zatvora 32,8% 246 sankcija i na kaznu rad u javnom interesu 11.52% 87 sankcija, od ukupnog broja izrečenih.

Prioritet u radu bili su predemti "crveni omoti" (predmeti stariji od tri godine), pa je u prošloj godini rješen 321 ovakav predmet.

"Na dan 1. januar 2019. godine, bilo je ukupno 449 predmeta. Na dan 31.12.2019. godine bilo je ukupno 158 neriješenih predmeta "crveni omoti", od toga 21 predmet stariji od osam godina. U toku 2019. godine riješen je ukupno 321 predmet "crveni omoti", dok je predmeta starijih od osam godina, zaključno sa 31.12.2019. godine, riješeno ukupno 26. Kad saberemo broj neriješenih "crvenih omota" (predmeti stariji od tri godine) 158 i broj riješenih "crvenih omota" 321, sve na dan 31.12.2019. godine, dolazimo do podatka da je u 2019. godini, zaključno sa 31.12.2019. godine, bilo ukupno u radu predmeta "crveni omoti"479. Kad saberemo broj neriješenih "crvenih omota" starijih od osam godina, na dan 31.12.2019. godine koji iznosi 21 i broj riješenih predmeta starijih od osam godina, od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, koji iznosi 26, dobijamo broj od 47 predmeta starijih od osam godina, koji su bili u radu kod ovog suda u tom vremenskom periodu", precizirano je u izvještaju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 4.04.2020.


Naslov: Redakcija