Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

EUPRAVA: Na portalu dostupne nove usluge

07.02.2020.


Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije za nevladinu organizaciju i Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za nevladinu organizaciju, od sada je moguće podnijeti i preko portala eUprave www.euprava.me

Ministarstvo javne uprave na Portalu e-uprave (https://bit.ly/33foGZR) objavilo je dvije elektronske usluge i to: 

- Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije za nevladinu organizaciju; 

- Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za nevladinu organizaciju

Na ovaj način nastojimo da, pored tradicionalnog pružanja usluge, korisnicima olakšamo proces podnošenja zahtjeva i omogućimo im i elektronsku prijavu. U cilju uspješnog pokretanja ove usluge neophodno je da pravno lice posjeduje digitalni certifikat koji izdaje certifikaciono tijelo Pošta Crne Gore. Za sva pitanja u vezi sa popunjavanjem zahtjeva na portalu eUprave, kontakt je: euprava@mju.gov.me


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 04.02.2020.


Naslov: Redakcija