Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Oglasa za posao koji su otvoreni samo jedan dan, ili u dane vikenda je sve manje

06.08.2019.


Državne i lokalne institucije su značajno smanjile praksu oglašavanja slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana i u danima vikenda, za koju je Agencija za sprečavanje korupcije prepoznala da predstavljaju rizik za nastanak korupcije, saopšteno je iz institucije na čijem je čelu Sreten Radonjić.

Ovakav način oglašavanja radnih mjesta može ukazivati da poslodavac ulazi u postupak formalno, bez namjere da obezbijedi konkurentnost među kandidatima jer već ima odabranog kandidata kojeg će zaposliti.

Prema podacima sa kojima raspolaže Agencija, 2017. godine su bili sporni oglasi za više od 700 slobodnih radnih mjesta, a prošle godine je taj broj bio manji za 90 odsto - sporni su bili oglasi za manje od 70 slobodnih radnih mjesta.

“Djelovanje Agencije kroz pokretanje postupaka po službenoj dužnosti koji se odnose na oglašavanje slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda, osjetno je doprinijelo smanjenju te prakse i eliminisanju određenih korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja”, kazali su iz ove institucije “Vijestima”.

Agencija na mjesečnom nivou, po službenoj dužnosti, prati objavljivanje svih oglasa za potrebe javnog sektora u trajanju od jednog dana i u danima vikenda na internet stranici Zavoda za zapošljavanje.

Tokom 2007. godine je donijela mišljenja u kojima je utvrdila da je 98 javnih institucija objavilo 417 oglasa u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda za 714 slobodnih radnih mjesta.

U 2018. je 17 javnih institucija objavilo 38 takvih oglasa za 68 radnih mjesta.

U prvoj polovini 2019. su tri institucije objavile četiri sporna oglasa.

U mišljenjima koja su dostupna na sajtu Agencije stoji da je “rok za prijavljivanje na oglas u trajanju od jednog dana ili danima vikenda narušava princip transparentnosti, integriteta institucije i princip konkurencije i može prouzrokovati diskriminaciju potencijalnih kandidata kroz ograničenje pristupa tržišta rada i dovodi u sumnju da se o informaciji o slobodnom radnom mjestu može doći po povlašćenim okolnostima”.

Poslodavci sa jedne strane jesu formalno ispunili zakonsku obavezu prijavljivanja slobodnog radnog mjesta, ali sa druge strane, s obzirom da je trajanje oglasa samo jedan dan, potencijalnim kandidatima je praktično onemogućeno da za tako kratak period pripreme potrebnu dokumentaciju.

“Ovo može ukazivati da poslodavac ulazi u u postupak oglašavanja formalno, bez namjere da obezbijedi konkurentnost među kandidatima jer već ima odabranog kandidata kojeg će zaposliti”, navodi se u mišljenjima Agencije.

Na kraju mišljenja obično slijede i preporuke, pa Agencija preporučuje da državne i lokalne institucije ubuduće omogućavaju dovoljan broj dana kandidatima kako bi prikupili potrebnu dokumentaciju i da je obavještava o svim budućim oglasima.

Prilikom donošenja mišljenja, Agencija je, između ostalog, kao relevantne propise koristila Ustav, Zakon o radu, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o zabrani diskriminacije i Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije.


IZVOR: Vebsajt Vijesti 05.08.2019.


Naslov: Redakcija