Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Pronaći balans između racionalizacije sudova i zaštite prava građana

05.03.2020.


Proces reforme pravosuđa, koji je u toku, podrazumijeva optimizaciju i racionalizaciju crnogorske sudske mreže, što će rezultirati ravnomjernijom opterešćenošću sudija, ali istovremeno garantovati pravo stranaka u postupku za suđenje u razumnom roku, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, tokom sastanka sa međunarodnim pravnim ekspertom Georgom Stavom.

Na sastanku, tokom koga se razgovaralo o radu na Analizi za racionalizaciju pravosudne mreže, Stava je pohvalio dosadašnji napredak crnogorskih sudova prilikom njihovih izvještaja o primjeni standarda Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), formirane od strane Savjeta Evrope.

Crnogorski sudovi su izuzetno opterećeni, pogotovo Osnovni sud u Podgorici, u kome na jednog sudiju dolazi oko 900 predmeta, ukazala je Medenica.

"Tačno je da Crna Gora ima najveći broj sudija po glavi stanovnika, mjereno CEPEJ standardima, ali je tačno i da naši sudovi imaju najveći broj predmeta u radu. Ovu činjenicu svakako treba razmotriti prilikom izrade Analize za racionalizaciju crnogorske pravosudne mreže", naglasila je Medenica.

Predstavnici Vrhovnog suda i međunarodnog ekspertskog tima razmotrili su modele koje bi bili najpotimalniji za uspješnu optimizaciju sudske mreže u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 02.03.2020.


Naslov: Redakcija