Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU LICA ISTOG POLA: Predlog zakona pred poslanicima tokom marta 2020. godine

03.03.2020.


Poslanici bi tokom marta trebalo da raspravljaju o Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, koji nije usvojen prošle godine, a posljednje istraživanje Istraživačkog centra Skupštine pokazalo je da u Evropi ne postoji standard u uređivanju ove oblasti.

U Evropi ne postoji standard u uređivanju ove oblasti. U Evropi ne postoji standard u uređivanju ove oblasti.

Crnogorskim predloženim zakonom predviđeno je da se istopolnim parovima omogući da razmijene burme pred matičarem, ali im nije dozvoljeno usvajanje djece.

Pruža im se, s druge strane, set prava koja su na raspolaganju i heteroseksualnoj populaciji – pravo na zdravstvenu zaštitu preko svog bračnog partnera koji je u radnom odnosu, pravo na socijalnu zaštitu onih koji su u stanju socijalne potrebe, na zajedničku i posebnu imovinu, kao i pravo na nasljeđivanje imovine, penzije…

Ponuđeni zakon pao je u Skupštini krajem jula prošle godine, jer nije dobio potrebnu većinu.

Kada se akt usvoji, propisano je da će počne da se primjenjuje nakon godinu.

Istraživački centar Skupštine doznao je da i zakonodavstvo Slovenije i Hrvatske prepoznaje registrovano partnerstvo, dok je drugačija situacija u Holandiji, Irskoj i Španiji, koje su liberalnije u ovom smislu, pa istopolnim parovima garantuju jednako pravo na brak.

Letonija i Litvanija su rigidnije prema ovoj populaciji - njihovo zakonodavstvo ne prepoznaje ni istopolne brakove, ni registrovana partnerstva. Bez obrzira na pojedinačne različitosti, Centar je na kraju sveo analizu zaključkom da je sve veći broj država članica Evropske unije spremno da uvrsti ili je u procesu uključivanja istopolnih parova u pojam braka.

"Iako Evropska unija nema moć da uskladi porodično zakonodavstvo država članica, opšti principi kao što su suprematija i puna efikasnost evropskog zakonodavstva zahtijevaju da nacionalno zakonodavstvo poštuje osnovna prava kao što je princip zabrane diskriminacije", istaknuto je u istraživanju.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je ukazao da je Crna Gora našla najbolju varijantu akta "koja je sada najviše prijemčiva za većinu naših građana".

"Naša intencija je da ne izazovemo previše emocionalne napetosti kod građana. Crna Gora je tradicionalna i neke novine koje su već odavno upriličene u zemljama zapadne demokratije kod nas ne prolaze tako lako", kazao je on.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 01.03.2020.


Naslov: Redakcija