Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru odbornika i poslanika

02.06.2020.


Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjedavajući sudija Desanka Lopičić i sudije – dr Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Mevlida Muratović, mr Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

 • u predmetu U-I broj 23/17, donio Rješenje:

I POKREĆE SE postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 11.stav 1. udijelu "kojije poslovno sposoban" i stava 2. u dijelu "koji je poslovno sposoban i", i dijelu "najmanje šest mjeseci prije dana održavanja izbora", Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US, 12/2016 - odluka US, 60/2017 - odluka US i 10/2018 - odluka US).

II NE PRIHVATA SE inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 10., 18., 20., 24., 26., 26.a, 30., 31., 35., 35.a, 68.a, 80., člana 82. st. 3 i 4., člana 93., člana 94. stav 1., stav 2. tač. 1. i 3. i st. 3. i 5., čl. 95., 97., 99., 104., 108. i 110. istog Zakona.

III ODBACUJE SE inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredabačlana 82. st. 1.i 2., člana 94. st. 2. tačka 2. i stav 4. i člana 96. istog Zakona.

 • u predmetu U-I broj 26/19, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99. st. 1. i 2. Zakona o sportu ("Službeni list Crne Gore", broj 3/19).
 • u predmetu U-II broj 14/20, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 26. stav 2. Pravilnika o vrstama, zvanjima, uslovima, načinu i postupku pregledanja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima ("Službeni list Crne Gore", broj 43/09.), koji je donjelo Ministarstvo prosvjete i nauke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

 • u predmetu U-II broj 13/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba tačke 1. podtačka 1.2. i tačke 7.1. Odluke o davanju u zakup /na korišćenje djelova morskog dobra prema programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj 0203-388/7, od 28. januara 2019. godine, koju je donio upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom i Rješenje o odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu Odluke.
 • u predmetu U-II broj 45/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o prodaji zemljišta u svojini Opštine Ulcinj ("Službeni list

Crne Gore-opštinski propisi", broj 44/19.), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj.

 • u predmetu U-II broj 8/20, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 44/19), koju je donijela Skuština opštine Bar.
 • u predmetu U-II broj 22/20, većinom glasova, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazbe bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, broj 8-501/20-129, od 21. marta 2020. godine i Rješenje o odbacivanju predloga za obustavu izvršenja osporene Odluke i radnji preduzetih na osnovu tog akta.
 • u predmetu U-V broj 1/20, donio Rješenje o odbacivanju predloga za rješavanje sukoba nadležnosti između Upravnog suda Crne Gore i Ministarstva ekonomije.
 • u predmetu U-V broj 2/20, donio Rješenje o odbacivanju predloga za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma (Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje/Direkcija za inspekcijski nadzor/Odsjek za inspekcijski nadzor za centralni region) i

Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak.

 • u predmetu U-II broj 19/17, donio Odluku o ukidanju Odluke Upravnog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić o obračunu 2m3 za evidenciju potrošača, broj 216/1, od 26. februara 1999. godine i Odluke Upravnog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić o povećanju cijena komunalnih usluga, broj 5905/1, od 28. novembra 2015. godine, i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

 • u predmetu U-II broj 17/18, donio Odluku o ukidanju Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Berane ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", broj 4/19.), koju je donijela Skupština opštine Berane, na sjednici od 27. decembra 2018. godine, i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka

 • u predmetu U-II broj 51/18, donio Odluku o ukidanju Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi", broj 42/06 i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 2/13), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi, i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 9/19, donio Odluku kojom se o utvrđuje da Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji, broj 4015/18-06-1342/1, koji je donio Senat Državne revizorske institucije, na sjednici od 5. jula 2018. godine,u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

 • u predmetu U-II broj 33/19,većinom glasova, donio Odluku o ukidanju Odluke o mjesnim zajednicama (,,Službeni list Republike Crne Gore-Opštinski propisi", broj 12/07. i,,Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" 32/19.), koju je donijela Skupština opštine Bar i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 29.05.2020.


Naslov: Redakcija