Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nije prihvaćena inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Ukinute pojedine odredbe Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

02.03.2020.


Ustavni sud Crne Gore je, na sjednici održanoj 27. februara 2020. godine, u postupku ocjene ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata donio sljedeće odluke/rješenja:

∙ u predmetu U-I broj 14/19, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 8. stav 2., člana 11., člana 13. i člana 69. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019).

∙u predmetu U-II broj 54/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 5.c stav 2. Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 4/2012, 34/2014, 46/2015, 28/2016 i 52/2016).

∙u predmetu U-II broj 63/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke, broj 03-3057 (,,Bilten Univerziteta Crne Gore", broj 438/18.), koju je donio Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici od 21. septembra 2018. godine.

∙u predmetu U-II broj 37/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 10. stav 3. alineja 5. Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 46/2015), koju je donijela Skupština opštine Kotor.

∙u predmetu U-II broj 6/20, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3. stav 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 40/2019), koju je donijela Skupština opštine Ulcin.

∙u predmetu U-II broj 9/18, donio Odluku o ukidanju Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 19/2011, 44/2017 i 29/2018, "Sl. list CG", br. 62/2018 - odluka US i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2019), koju je donijela Skupština Opštine Budva i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

∙u predmetu U-I broj 28/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 48. stav 2. Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Sl. list CG", br. 73/2017).

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

∙u predmetu U-II broj 47/18, donio Odluku o ukidanju odredba člana 5. Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja penzionera Glavnog grada Podgorica, broj 81., koji je donijela Skupština Udruženja penzionera Podgorice, na sjednici od 9. aprila 2014. godine.

∙Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

∙predmetu U-II broj 52/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 2. tačka 14. stav 2. Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora ("Sl. list CG", br. 47/2014, 8/2016 i 59/2019), koju je donijela Vlada Crne Gore.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

∙u predmetu U-II broj 70/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 3. stav 2., člana 9. stav 2. i člana 20. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, broj 1931/17, od 18. decembra 2017. godine, koji je donio direktor Javne zdravstvene ustavnove Dom zdravlja ,,Budva" i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih broj 1931/17, od 18. decembra 2017. godine, broj 78., od 25. januara 2018. godine, koju je donijela pomoćnica direktora Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja ,,Budva".

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

∙u predmetu U-II broj 71/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 1. Izmjena i dopuna Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova sindikata Uprave Policije Crne Gore, broj 231/19., koje je donio Glavni odbor Sindikata Uprave policije Crne Gore, na sjednici od 28. marta 2019. godine.

Ova Odluka i Rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.

∙u predmetu U-II broj 3/19, donio Odluku o ukidanju Pravilnika o radu zaposlenih u,,Pink M Company" d.o.o. Podgorica, broj 120-03/14, koji je donio izvršni direktor Društva 12. marta 2014. godine.

∙Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda CG, 27.02.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija