Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVJEŠTENJE ZA PREVOZNIKE KOJI OBAVLJAJU MEĐUGRADSKI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

01.06.2020.


Obavještavamo prevoznike koji obavljaju međugradski linijski drumski prevoz putnika da je Ministarstvo zdravlja donijelo, Naredbu o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129/858 od 13. maja 2020. godine ("Sl. list CG", br. 43/2020).

Naredbom o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa broj 8-501/20-129/890, od 20. maja 2020. godine, između ostalog definisana je obaveza prevoznika da javni prevoz putnika u međugradskom linijskom saobraćaju do 1. oktobra 2020. godine obavlja na osnovu plana održavanja polazaka koji donosi organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Uzimajući u obzir navedenu mjeru, obavještavamo prevoznike koji obavljaju javni linijski međugradski prevoz putnika, da će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na osnovu navedene naredbe donijeti Plan održavanja polazaka u međugradskom linijskom prevozu putnika za period do 01. oktobra 2020. godine. Predmetnim planom će se usled smanjenog obima saobraćaja u definisanom period redukovati broj polazaka u odnosu na registrovane i ovjerene redovima vožnje do 50% polazaka..

Nadalje, svi prevoznici u linijskom međugradskom prevozu putnika su u obavezi dostaviti Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, predloge polazaka koje smatraju da ne treba održavati do 1. oktobra 2020. godine, zbog ekonomske neisplativosti. Dostavljene predloge će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uzeti u obzir prilikom izrade Plana, pri čemu će se voditi računa o teritorijalnoj pokrivenosti u međugradskim linijama. Predloge je neophodno dostaviti do 01. juna 2020. godine, a svi predlozi koji se naknadno dostave neće biti razmatrani.

Potpisane i ovjerene od strane prevoznika predloge potrebno poslati na e-mail adrese: dalibor.milosevic@msp.gov.me, odnosno bojan.radoman@msp.gov.me. U obavještenju obavezno navesti relacije sa vremenima polazaka i registarskim brojevima linija koje će prevoznik održavati, odnosno neće održavati.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 27.05.2020.