Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI ZAKON O LUKAMA: Konsultacije traju 15 dana

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućuje 

Više

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Državni službenici i namještenici ne smiju svojim oblačenjem izražavati političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova

Državni službenici i namještenici, osim što su dužni da budu prikladno i uredno odjeveni i da načinom odijevanja na radu ne narušavaju lični i ugled državnog organa, ne smiju svojim oblačenjem izražavati ni političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova. To je propisano Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG", br. 50/2018).

Više

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA NEUSMJERENIH SIJALICA ZA DOMAĆINSTVA: Od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće

Ministarstvo ekonomije je, u proteklom periodu, donijelo određeni broj pravilnika kojima se uređuje uvođenje zahtjeva eko dizajna pojedinih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije, a koji propisuju postepenu eliminaciju određenih manje efikasnih tehnologija sa tržišta.

Više

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPREČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBA I PREVARA U PRUŽANJU USLUGA ELEKTRONSKE POŠTE: Do 15. juna 2019. godine uspostavljanje registra koji sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika, koji ne žele da primaju elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost trebalo bi do juna ove godine da uspostavi registar koji sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika, koji ne žele da primaju elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga.

Više