Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Državni službenici i namještenici ne smiju svojim oblačenjem izražavati političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova

28.02.2019.


Državni službenici i namještenici, osim što su dužni da budu prikladno i uredno odjeveni i da načinom odijevanja na radu ne narušavaju lični i ugled državnog organa, ne smiju svojim oblačenjem izražavati ni političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova. To je propisano Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG", br. 50/2018).

Iz Ministarstva javne uprave je saopšteno da je Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) zagarantovana sloboda vjeroispovijesti, te da se sloboda ispoljavanja vjerskih uvjerenja može ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite života i zdravlja ljudi, javnog reda i mira, kao i ostalih prava zajemčenih najvišim pravnim aktom.

Ministarstvo je saopštilo da se nošenjem hidžaba i brojanica "ne narušava Etički kodeks državnih službenika i nameštenika i da to ne predstavlja neprikladno odevanje, niti može dovesti u sumnju nepristranost i neutralnost u vršenju poslova državnog službenika".

Cilj Etičkog kodeksa, kako kažu, kao podzakonskog akta koji proizilazi iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018) je očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda državnih službenika i namještenika, radi ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, kao i jačanje povjerenja građana u rad državnih organa.

"U tom cilju, a sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave, ukazujemo da, u skladu sa Etičkim kodeksom, državni službenik ne smije izražavati političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova, što u svakom konkretnom slučaju cijeni starješina državnog organa. Standarde odijevanja na radu svojim aktom propisuje starješina državnog organa", objašnjavaju iz Ministarstva.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika u ministarstvima, drugim organima uprave, službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine, Vlade, Ustavnog suda, sudovima i tužilaštvima. Takođe, Etički kodeks se primjenjuje i na zaposlene u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zavodu za zapošljavanje, Fondu rada i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, kao i na zaposlene u drugim organima, regulatornim i nezavisnim tijelima.

Službenik je dužan da u svakoj prilici poštuje načelo jednakosti građana pred zakonom, a posebno kad rješava o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana.

Kodeksom je propisano da se van radnog vremena službenik ne smije ponašati na način koji može imati negativan uticaj na ugled državnog organa. Takođe, prilikom vršenja privatnih poslova službenik ne smije koristiti službenu ispravu i službeni položaj koji ima u državnom organu.

Službenik je dužan da u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja državni organ, iznosi stavove državnog organa, u skladu sa propisima, ovlašćenjima, stručnim znanjem i ovim Etičkim kodeksom.


IZVOR:


Naslov: Redakcija