Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nije prihvaćena inicijativa za ocjenu ustavnosti zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, o penzijskom i invalidskom osiguranju, o sudskom savjetu i sudijama

Ustavni sud je na XXI sjednici, održanoj 24. jula 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

Više

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Obavezivanje banke i trećih lica da izvrše konverziju kredita ugovorenih u francima u eure nije suprotno Ustavu CG i odredbama člana 78 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Vijeće Ustavnog suda je utvrdilo da su odredbe Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR ("Sl. list CG", br. 46/2015 i 59/2016) u skladu sa crnogorskim Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI), te da nijesu preko mjere koja bi se smatrala nepodnošljivom opteretile kreditne institucije.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI: Država može po hitnom postupku oduzeti privatnu imovinu i ući u njen posjed uz isplatu naknade za koju Vladina komisija odredi da je pravična. Ako vlasnik privatne imovine nije zadovoljan naknadom može se žaliti sudu, ali žalba ne odlaže rješenje da država uzme imovinu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković još 2015. godine upozorio da je pokušaj uzimanja imovine prije sudske odluke da li je data pravična naknada suprotan Ustavu Crne Gore) i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava

Više