Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.08.2016.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Vlada CG demantuje tvrdnje MANS-a da najveći broj institucija na državnom nivou krši Zakon o jer ne objavljuju na adekvatan način podatke o predizbornoj potrošnji . . . dalje

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Investiciono-razvojni fond ne krši odredbe zakona jer kao AD nije u obavezi da dostavlja izvještaje . . . dalje

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Podneta inicijativa za ocjenu ostavnosti dijela kojim se odrežuje da se po nižoj stopi oporezuju samo hoteli visoke kategorije . . . dalje

PREDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA U EURE: Podnet amandman koji definiše da se otplatni plan kredita za period na koji je odobren utvrđuje korišćenjem nominalne kamatne stope od 8,2 odsto godišnje . . . dalje

KAMPANJA ZA GENERALNOG SEKRETARA UN KOŠTALA OKO 60.000 EVRA . . . dalje

CRNA GORA DOBIJA TRI SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA . . . dalje