Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Investiciono-razvojni fond ne krši odredbe zakona jer kao AD nije u obavezi da dostavlja izvještaje


Investiciono-razvojni fond (IRF) ne krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“, br. 52/2014), saopštili su iz te institucije.Oni su reagovali na navode MANS-a kako najveći broj institucija na državnom nivou drastično krši Zakon jer ne objavljuju na adekvatan način podatke o predizbornoj potrošnji.

Članom 28 stav 3 Zakona je utvrđeno da  su sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Članom 5 istog Zakona je definisano da su javni izvori u smislu tog zakona, sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalne samouprave.

Shodno odredbi člana 11 Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore ("Sl.list CG" br. 88/09 i 40/10) sredstva za poslovanje Fonda stiču se:

1) iz prihoda ostvarenih poslovanjem Fonda;

2) prodajom akcija i udjela iz portfelja Fonda;

3) iz ostatka likvidacione ili stečajne mase, prodajom preostale imovine u slučaju likvidacije ili stečaja sprovedenog nad društvom u vlasništvu Fonda;

4) iz dobiti društava u kojima Fond ima akcije ili udjele;

5) izdavanjem hartija od vrijednosti;

6) iz anuiteta po osnovu kreditnih plasmana i investicione aktivnosti Fonda;

7) uzimanjem kredita i pozajmica u zemlji i inostranstvu, kao i primanjem donacija;

8) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Iz citiranog, nedvosmisleno je da se IRF ne finansira iz Budžeta Crne Gore i budžeta lokalne samouprave. Takođe odredbama budžetskog zakona za 2016. godinu nije predviđena stavka finansiranja IRF-a po bilo kom osnovu.

S tim u vezi, IRF nije u obavezi da objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje ima jer je IRF akcionarsko društvo koje posluje po tržišnim principima, a to znači da na međunarodnom tržištu kapitala obezbjeđuje kreditna sredstva i iz sopstvenih prihoda pokriva sve troškove poslovanja, pa prema tome IRF nije ni budžetska, ni lokalna potrošačka jedinica, niti je korisnik budžetskih sredstava.

Vezano za navode iz teksta o objavljivanju podataka odnosno putnih naloga, IRF ističe da je u skladu sa članom 32 st. 3 i 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja uredno dostavljao Agenciji za sprječavanje korupcije putne naloge na sedmičnom nivou i iste objavljivao na zvaničnom web sajtu IRF-a, te time u svemu postupio u skladu sa navedenim Zakonom što se uvidom u pomenuti sajt može evidentno utvrditi.

Izvor: Vebsajt RTCG, 24.08.2016.