Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Omogućen elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja "Analitička kartica" na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

Više

INSTRUKCIJA PU O NAČINU OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Članovima 21 i 22 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 49/2008, 73/2010, 39/2011 i 55/2016), propisan je način obračuna posebnog doprinosa koji su poslodavci koji nisu zaposlili lica sa invaliditetom dužni da prilikom isplate zarade obračunaju i plate.

Više

EUROINTEGRACIJE: Dobra dinamika ispunjavanja obaveza iz Programa pristupanja EU

Crna Gora je, tokom prve polovine godine, od 134 obaveze planirane Programom pristupanja države Evropskoj uniji, ispunila 95, odnosno više od 70 odsto, dok će očekivana realizacija završenih propisa u narednih par sedmica značajno povećati ukupan stepen realizacije obaveza, saopštio je zamjenik glavnog pregovarača, Marko Mrdak.

Više

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA I VISINI PODSTICAJNIH CIJENA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I VISOKOEFIKASNE KOGENERACIJE: Precizira se norma kojom se utvrđuje da povlašćeni proizvođač ima pravo na podsticajnu cijenu na dan dobijanja statusa povlašćenog proizvođača u periodu trajanja statusa

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, koja će, kako je saopšteno, imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije.

Više