Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PORESKA UPRAVA: Omogućen elektronski pristup analitičkim karticama i za obaveze vezane za Jedinstveni račun

23.07.2019.


Pored već ranije uvedenog servisa za pristup podacima o zaduženjima i uplatama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i drugih vrsta poreza, poreski obveznici od 10.07.2019.godine imaju mogućnost i pregleda i štampe izvještaja "Analitička kartica" na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se uplaćuju na Jedinstveni račun 820-30000-74.

Izvještaju "Analitička kartica za poreskog obveznika" pristupa se preko naslovne strane portala Poreske uprave, pri čemu za ovu vrstu prihoda treba odabrati sekciju "IOPPD".

Treba napomenuti da, kao i kod ostalih servisa, pregled i štampu izvještaja "Analitička kartica" može vršiti samo ovlašćeno lice poreskog obveznika čijim podacima se pristupa koje je i imalac naprednog digitalnog certifikata.

Stručnu i tehničku podršku prilikom upotrebe servisa možete dobiti u Odsjeku za elektronske prijave putem:

e-mail adrese eprijava@tax.gov.me ili

putem telefona: 020 448 - 223

020 658 084

067 618 603

i 020 448 - 158.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, pored do sada realizovanih aktivnosti vezanih za unapređenje funkcionalnosti sistema za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa u nastojanju da se procedure i komunikacija sa Poreskom upravom učine što jednostavnijim i bržim.


IZVOR: Vebsajt Poreska uprava, 11.07.2019.


Naslov: Redakcija