Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Donijeta Odluka o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova, utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, usvojena Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja, te Informacija o aktivnostima u vezi sa procesom kodifikacije građanskog prava u Crnoj Gori

U cilju veće dostupnosti ljekova i kontinuiranog snadbijevanja građana i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, Vlada Crne Gore je, na 34 sjednici održanoj 12. jula 2017. godine, kojom je predsjedavao potredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, donijela Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova. Donošenjem ove Odluke, po modelu javno-privatnog partnerstva, davalac usluga koji obezbjeđuje ostvarivanje prava na ljekove koji se propisuju na recept može da bude i apoteka čiji je osnivač drugo pravno i/ili fizičko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor, čime će se obezbijediti stabilnije snabdijevanje ljekovima i izbjeći dugotrajne procedure nabavki ljekova i potencijalne mogućnosti njihove nestašice. Recept koji je propisan od strane izabranog doktora moći će da se realizuje, osim u 53 apoteke "Montefarma" i u više od 250 apoteka, koje imaju mogućnost da zaključe ugovor sa Fondom.

Više

KREĆE UPOTREBA SOFTVERA PROTIV PLAGIJATA NA SVIM FAKULTETIMA U CRNOJ GORI: Softver će omogućiti ustanovama visokog obrazovanja pristup najpoznatijim svjetskim bazama podataka otvorenog i zatvorenog tipa, iz svih oblasti, u cilju sveobuhvatne provjere radova

Na svim fakultetima u Crnoj Gori počinje upotreba softvera protiv plagijarizma, kojim je moguće iskontrolisati do 5.600 podnesaka, saopšteno je na njegovoj prezentaciji. Softver iThenticate za detekciju plagijarizma nabavljen na dvije godine kroz projekat Ministarstva prosvjete u saradnji sa Svjetskom bankom.

Više