Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI I OSTVARIVANjU PRAVA MENTALNO OBOLjELIH LICA: Zakon ne pravi preciznu razliku između mentalnog oboljenja, odnosno psihosijalnog invaliditeta i intelektualnog invaliditeta, pa tako poistovjećuje te dvije kategorije, propisujući isti odnos i tretman prema njima

Dužnosti države i njenih institucija su efikasnost, održivost i adekvatnost mjera koje licima s invaliditetom olakšavaju potpuno uživanje prava na samostalnost i uključivanje u zajednicu, zbog čega bi hitno trebalo izmijeniti brojne zakone, a neophodna je i ozbiljna promjena svijesti i pristupa.

Više

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Poreska obaveza dospijeva za uplatu pri podnošenju poreske prijave, pri čemu poreski obveznici imaju mogućnost i da je izmire u šest mjesečnih rata

Ukupna obaveza po osnovu poreza na dobit prijavljena do 15. aprila iznosila je 75,6 miliona eura, a zaključno sa tim datumom naplaćeno je 38,1 milion eura, ukazali su iz Poreske uprave (PU).

Više

U FUNKCIJI APLIKACIJA EDNEVNIKME: Na jednom mjestu sve informacije o ocjenama i vladanju djece

U funkciji je nova aplikacija eDnevnikME, kao i inovirani portal Dnevnik (www.dnevnik.edu.me) za roditelje, putem kojih na jednom mjestu mogu naći sve neophodne informacije o ocjenama i vladanju djeteta, ali i sve ključne novine sa nivoa sistema, poput #UciDoma inicijative ili polaganju maturskih i stručnih ispita.

Više

OBAVJEŠTENJE ZA PREVOZNIKE, AUTOBUSKE STANICE I PUTNIKE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Obavještavamo prevoznike, autobuske stanice i putnike u drumskom saobraćaju da je Ministarstvo zdravlja donijelo 8. maja 2020. godine, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Naredbu o preduzimanju novog seta privremenih mjera na zaštiti građana od širenja koronavirusa ("Sl. list CG" broj 42/2020), kojom se omogućava obavljanje međugradskog javnog prevoza putnika u okviru definisanih regiona.

Više