Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Poreska obaveza dospijeva za uplatu pri podnošenju poreske prijave, pri čemu poreski obveznici imaju mogućnost i da je izmire u šest mjesečnih rata

12.05.2020.


Ukupna obaveza po osnovu poreza na dobit prijavljena do 15. aprila iznosila je 75,6 miliona eura, a zaključno sa tim datumom naplaćeno je 38,1 milion eura, ukazali su iz Poreske uprave (PU).

Iz PU su saopštili da je jedan dio obveznika iskoristio zakonom propisano pravo na umanjenje poreske obaveze od šest odsto prilikom blagovremene uplate cjelokupne dospjele obaveze.

"Prijavu poreza na dobit pravnih lica za prošlu godinu, zaključno sa 15. aprilom, podnijelo je 24,34 hiljade poreskih obveznika, dok je zaključno sa 23. aprilom tu zakonsku obavezu ispunilo 25,44 hiljade preduzeća", naveli su iz PU.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016), poreska obaveza dospijeva za uplatu pri podnošenju poreske prijave, pri čemu poreski obveznici imaju mogućnost i da je izmire u šest mjesečnih rata shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica ("Sl. list CG", br. 23/2010).

Kada je u pitanju pet najvećih prijavljenih iznosa poreza na dobit, oni iznose 3,5 miliona, zatim 1,65 miliona, 1,48 miliona, 1,43 miliona i 1,3 miliona eura.

"Kompanije koje su prijavile najveće iznose obaveze po osnovu poreza na dobit bave se proizvodnjom električne energije, monetarnim poslovanjem, izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada i proizvodnjom svježeg betona", precizirali su iz PU.

Poreski obveznici, za prošlu godinu prijavili su obavezu poreza na dobit u iznosu od 75,6 miliona, što je za 10,6 miliona, odnosno 16,3 odsto više u odnosu na 2018. godinu, koja je iznosila 65 miliona.

Iz PU su podsjetili na kontinuitet u rastu prijavljenih obaveza po osnovu poreza na dobit, imajući u vidu da je i zaduženje po prijavama za 2018. godinu bilo pet miliona eura iznad zaduženja za 2017. godinu.

"Ukupna bruto naplata poreza na dobit u prošloj godini iznosila je 75,13 miliona, što je šest miliona, odnosno devet odsto iznad ostvarenja iz 2018. godine", dodali su iz PU.

Ukupni dospjeli poreski dug po osnovu poreza na dobit na kraju prošle godine smanjen je za pet miliona u odnosu na stanje utvrđeno na kraju 2018. godine, čime je nastavljen trend smanjenja poreskog duga po osnovu te vrste poreza.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.05.2020.


Naslov: Redakcija