Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PODSJETNIK ZA PORESKE OBVEZNIKE: PDV računi i PDV prijave

Porez na dodatu vrijednost je jedan od najvažniji poreskih oblika, a oblast poreza na dodatu vrijednost jedna je od najkompleksniji sa stanovišta oporezivanja.

Više

ADVOKATSKA KOMORA CG: Tokom 2018. godine 49 pritužbi na rad advokata i tri novčane kazne

Klijenti su, u prethodnoj godini, uložili 49 pritužbi na rad advokata, a izrečene su tri novčane kazne advokatima zbog povrede Kodeksa profesionalne etike, ukazao je u predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.

Više

ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU: Uputstvo za provođenje zakonskih mjera i radnji za zaštitu od buke od elektrokustičkih i/ill akustičkih uređaja

U okviru nastojanja da se, zakonskim i podzakonskim propisima, obezbijede preduslovi za prevazilaženje dugogodišnjeg problema koji je prouzrokovan bukom od preglasne muzike iz ugostiteljskih objekata, izrađen je poseban Pravilnik o graničnim vrijednostima buke, načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka ("Sl. list CG", br. 20/2019), čija je primjena počela 1. maja 2019. godine.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju sprovedena je održavanjem okruglog stola u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, 19. marta 2019. godine, dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, u roku od 08. marta do 29. marta 2019. godine.

Više