Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Pojedine odredbe Zakona u suprotnosti su sa suštinom Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Manjak koji je nastao kao gubitak električne energije ne može se smatrati manjkom proizvoda u neposlovne svrhe koji se oporezuje porezom na dodatu vrijednost

Način na koji se obračunava porez na dodatu vrijednost (PDV) na gubitke električne energije i za podsticanje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora, na računima potrošača, nije najsrećnije rješenje. Pojedine odredbe Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017) u suprotnosti su sa suštinom Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017 i 50/2017), potvrdili su stručnjaci iz državnih organa za tu oblast.

Više

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Od početka primjene Zakona naplaćena skoro trećina ukupnih obaveza

Poreska uprava je od početka primjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016 - dalje: Zakon) naplatila ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga od 45.722.362,8 €, pri čemu su pravna lica izvršila uplate u iznosu od 36.153.065,95 €, fizička lica u iznosu od 6.288.043,18 €, a javna preduzeća i ustanove sa nivoa lokalnih samouprava u iznosu od 3.281.253,68 €.

Više

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Neophodne izmjene Zakona radi poboljšanja stanja u oblastima građenja, planiranja i legalizacije

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019 - ispr.) neophodno je izmijeniti u okvirima koncepta postojećeg akta, kako bi se poboljšalo stanje u oblastima građenja, planiranja, kao i legalizacije, poručeno je na panel diskusiji Inženjerske komore Crne Gore (IKCG).

Više

PREDLOG ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU LICA ISTOG POLA: Skupštinski Odbor za ljudska prava podržao Predlog zakona

Odbor za ljudska prava Skupštine Crne Gore podržao je Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

Više

MINISTARSTVO FINANSIJA: Dug po osnovu državnih zapisa 77 miliona eura

Ukupan dug Crne Gore, po osnovu emisije državnih zapisa, trenutno iznosi 77 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Više