Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Od početka primjene Zakona naplaćena skoro trećina ukupnih obaveza

01.03.2019.


Poreska uprava je od početka primjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016 - dalje: Zakon) naplatila ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga od 45.722.362,8 €, pri čemu su pravna lica izvršila uplate u iznosu od 36.153.065,95 €, fizička lica u iznosu od 6.288.043,18 €, a javna preduzeća i ustanove sa nivoa lokalnih samouprava u iznosu od 3.281.253,68 €.

Imajući u vidu da je kod jednog broja obveznika evidentno kašnjenje s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, do sada je donijeto preko 1.500 rješenja kojima se ukidaju rješenja o reprogramu kod poreskih obveznika koji nijesu poštovali odredbe gore navedenog propisa, a ukupna potraživanja obveznika kod kojih su ukinuta rješenja iznose preko 50 miliona eura.

Takođe, od početka primjene Zakona podnijeti su prijedlozi za otvaranje stečaja kod 352 poreska obveznika, s ukupnom vrijednošću duga od preko 21 miliona eura, od čega je samo tokom 2019. godine prijedlog za stečaj upućen Privrednom sudu za 310 poreskih obveznika s dugom od oko 15 miliona eura.

Imajući u vidu da su shodno Zakonu poreske obaveze reprogramirane na 5 godina, Poreska uprava očekuje da će tokom 2019. godine prihgodovati od 15 do 18 miliona eura, što će zavisiti od dinamike izmirivanja dospjelih rata od strane poreskih obveznika, odnosno dosljednosti istih u poštovanju donijetih rješenja o reprogramu.

Treba napomenuti da je shodno navedenom propisu reprogram poreskog potraživanja odobren je za 6.857 poreskih obveznika, sa iznosom osnovnog duga od 160.971.018,82 €, od čega je već tokom prve dvije godine primjene ovog propisa naplaćena skoro trećina ukupnih obaveza.


IZVOR: Vebsajt Poreska uprava, 17.02.2019.


Naslov: Redakcija