Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 60 оd 01.11.2019.


 • NAREDBA O ZABRANI UNOŠENjA BILjA RADI SPREČAVANjA UNOŠENjA I ŠIRENjA ŠTETNOG ORGANIZMA XYLELLA FASTIDIOSA (WELLS ET AL.)
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI BAR ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI - URBANISTIČKE PARCELE UP 20, ZONA A, DUP-A "ILINO" U BARU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU SNABDJEVAČA POSLjEDNjEG IZBORA I RANjIVIH KUPACA ZA SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA UČEŠĆE CRNE GORE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI "EXPO 2020 DUBAI"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 13 - RIBARSTVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 16 - POREZI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 2 - SLOBODA KRETANjA RADNIKA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 33 - FINANSIJSKE I BUDžETSKE ODREDBE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA GLAVNOG GRADA - PODGORICE
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU INTERRESORNE KOMISIJE ZA SUPROTSTAVLjANjE HIBRIDNIM PRIJETNjAMA
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA PRIPREMU CRNOGORSKE VERZIJE PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU SAVJETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022. GODINE
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU PRAVA NA EMITOVANjE RADIJSKIH PROGRAMA
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBJEDNOSNOJ METODI ZA OCJENU USAGLAŠENOSTI SA ZAHTJEVIMA ZA DOBIJANjE SERTIFIKATA O BEZBJEDNOSTI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA USMJERAVANjE DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROCJENE RIZIKA BIOCIDNIH PROIZVODA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PROIZVODNjI, PRERADI I PROMETU BILjA, BILjNIH PROIZVODA I OBJEKATA POD NADZOROM
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU DOZVOLE ZA TRANZITNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
 • PRAVILNIK O MINIMALNOM BROJU ČLANOVA POSADE JAHTE
 • RJEŠENjA O POSTAVLjENjU SUDSKIH VJEŠTAKA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU GENERALNE KONZULKE U GENERALNOM KONZULATU CRNE GORE U SAVEZNOJ REPUBLICI NjEMAČKOJ
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU GENERALNOG DIREKTORA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA U MINISTARSTVU ODBRANE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU STALNOG PREDSTAVNIKA CRNE GORE PRI ORGANIZACIJI ZA ZABRANU HEMIJSKOG ORUŽJA (OPCW - HAG)
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-005/17-UPI/1160/2
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-005/18-UPI/120/2
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-005/18-UPI/268/2
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-005/18-UPI/418/2
 • RJEŠENjE, BROJ: 02-005/18-UPI/62/2
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURGU
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U KRALjEVINI BELGIJI
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U KRALjEVINI HOLANDIJI
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30