Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 66 оd 10.10.2018


 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA NADZOR I KOORDINACIJU SPROVOĐENjA STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020. GODINE I REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA NjENO SPROVOĐENjE
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA DODJELE LOVIŠTA "ANDRIJEVICA" NA KORIŠĆENjE
 • ODLUKA O UPISU U IMENIK JAVNIH IZVRŠITELjA CRNE GORE
 • PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU STUDIJE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
 • PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTJEVA I SADRŽAJU PROIZVOĐAČKE SPECIFIKACIJE ZA REGISTROVANjE GEOGRAFSKE OZNAKE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
 • PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENjA PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA KOJU ZA STRANCA PODNOSI DAVALAC SMJEŠTAJA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO-ŠKOLA "FELEĆ"- ROŽAJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DVA ČLANA OPERATIVNOG ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ZAMJENIKA GLAVNOG PREGOVARAČA ZA POGLAVLjA PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU SAVJETNIKA ZAMJENIKA GLAVNOG PREGOVARAČA - NACIONALNOG IPA KOORDINATORA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU SAVJETNICE ZAMJENIKA GLAVNOG PREGOVARAČA ZA POGLAVLjA PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU TRI ČLANA BIROA ZA OPERATIVNU KOORDINACIJU AKTIVNOSTI ORGANA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG SEKTORA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UMJETNIČKOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ODBORA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE NARODNI MUZEJ CRNE GORE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLUŽBENI LIST CRNE GORE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE CRNE GORE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA PLANIRANjE PROSTORA U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORAGA ZA ENERGETIKU U MINISTARSTVU EKONOMIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DVA ČLANA OPERATIVNOG ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU TRI ČLANA BIROA ZA OPERATIVNU KOORDINACIJU AKTIVNOSTI ORGANA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG SEKTORA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ODBORA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE NARODNI MUZEJ CRNE GORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLUŽBENI LIST CRNE GORE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE CRNE GORE
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30