Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 53 оd 16.09.2019.


 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA CRNE GORE
 • ODLUKA O DAVANjU KONCESIJE NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNjU MALE HIDROELEKTRANE "UMSKA" NA DIJELU VODOTOKA UMSKI POTOK
 • ODLUKA O DAVANjU KONCESIJE NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNjU MALE HIDROELEKTRANE "ŠTITSKA" NA DIJELU VODOTOKA ŠTITSKE RIJEKE
 • ODLUKA O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI", OPŠTINA ROŽAJE
 • ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALjNI URBANISTIČKI PLAN "CENTAR", OPŠTINE PLUŽINE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LOKALNU STUDIJU LOKACIJE "ŠTITARIČKA RIJEKA", OPŠTINA MOJKOVAC
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE PLAV
 • ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA TERMINALNE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI", OPŠTINA ROŽAJE I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA IZRADE I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POSLOVNOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE MUZIČKI CENTAR CRNE GORE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU SAVJETNICE PREDSJEDNIKA VLADE CRNE GORE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA VALORIZACIJU TURISTIČKIH LOKALITETA U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA GRAĐEVINARSTVO U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. DIREKTORICE UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZASTUPANjA U OSIGURANjU DRUŠTVU ZA ZASTUPANjE U OSIGURANjU "DOZ" DOO PODGORICA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU GENERALNOG KONZULA U GENERALNOM KONZULATU CRNE GORE U REPUBLICI TURSKOJ
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA VALORIZACIJU TURISTIČKIH LOKALITETA U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA GRAĐEVINARSTVO U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINU
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORICE UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU POSLOVNOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE MUZIČKI CENTAR CRNE GORE
 • UKAZ O POSTAVLjENjU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE - STALNOG PREDSTAVNIKA - ŠEFA STALNE MISIJE CRNE GORE PRI SAVJETU EVROPE
 • UKAZ O POSTAVLjENjU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI TURSKOJ
 • UREDBA O POVJERAVANjU DIJELA POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA GLAVNOM GRADU PODGORICA
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30