Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 11 оd 19.02.2019.


 • ISPRAVKA ZAKONA O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA ("SL. LIST CG", BR. 64/17, 4/18 I 63/18)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "SPAS"
 • PRAVILNIK O OBRASCU, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA DOZVOLE ZA SPORTSKO - REKREATIVNI RIBOLOV I KOLIČINI RIBE KOJA SE MOŽE ULOVITI
 • PRAVILNIK O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NAČINU DOBIJANjA LICENCE ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "CASA DEI BAMBINI", PODGORICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU SAVJETNICE GLAVNOG PREGOVARAČA ZA PREGOVORE O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA GENERALNOG DIREKTORATA ZA EKONOMSKU I KULTURNU DIPLOMATIJU U MINISTARSTVU VANjSKIH POSLOVA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POČASNOG KONZULA CRNE GORE U DURBANU - JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO CRNI VRH
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. GENERALNOG DIREKTORA GENERALNOG DIREKTORATA ZA EKONOMSKU I KULTURNU DIPLOMATIJU U MINISTARSTVU VANjSKIH POSLOVA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA V.D. POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA UPRAVE ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINU
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPRJEČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
 • UPUTSTVO O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANjE OPŠTINA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA, USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA
 • UREDBA O NAČINU, USLOVIMA I VREMENU DAVANjA NA KORIŠĆENjE DOBARA NACIONALNIH PARKOVA
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-I BR. 13/16 OD 29. JANUARA 2019. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-I BR. 26/18 OD 12. DECEMBRA 2018. GODINE
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MILIĆEVIĆ PROTIV CRNE GORE (PREDSTAVKA BR. 27821/16)
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30