Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 22 оd 12.04.2019.


 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH OBVEZNICA KOJE DOSPIJEVAJU 2024. GODINE
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH OBVEZNICA KOJE DOSPIJEVAJU 2026. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTROLNOJ LISTI ZA IZVOZ I UVOZ ROBE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNIH USTANOVA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD
 • ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA KAP-A" U PODGORICI
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA KAP-A" U PODGORICI I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA
 • ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANjU OD PRIBAVLjANjA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE JERMENIJE
 • ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANjU OD PRIBAVLjANjA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE KAZAHSTAN
 • ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANjU OD PRIBAVLjANjA VIZE ZA DRŽAVLjANE RUSKE FEDERACIJE
 • PRAVILNIK O VISINI NADOKNADA ZA RAD U ORGANIMA I TIJELIMA KOMORE I STRUKOVNIH KOMORA
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM KORIŠĆENjU VAZDUŠNOG PROSTORA I OPERATIVNE PROCEDURE ZA IZBJEGAVANjE SUDARA U VAZDUHU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCJENjIVANjE PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KAPITALNOG BUDžETA DRŽAVE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA MIRNO RJEŠAVANjE RADNIH SPOROVA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA MIRNO RJEŠAVANjE RADNIH SPOROVA
 • SMJERNICE ZA IZRADU ANALIZE RIZIKA I FAKTORIMA RIZIKA RADI SPRJEČAVANjA PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA KOD OBVEZNIKA KOJE NADZIRE CENTRALNA BANKA CRNE GORE
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30