Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 33 оd 14.06.2019.


 • NAREDBA O MJERAMA ZA SPREČAVANjE UNOŠENjA ŠTETNIH ORGANIZAMA NA BILjE, BILjNE PROIZVODE I OBJEKTE POD NADZOROM KOJI SE PRENOSE DRVENIM MATERIJALOM ZA PAKOVANjE PORIJEKLOM IZ KINE I BJELORUSIJE
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA DETALjNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU "KRŠ" - KALUĐERSKI LAZ, OPŠTINA ROŽAJE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU SAVJETA ZA REVIZIJU PLANSKIH DOKUMENATA
 • ODLUKA O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTAR", OPŠTINA PLUŽINE
 • ODLUKA O IZRADI LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "ŠTITARIČKA RIJEKA", OPŠTINA MOJKOVAC
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE "RT ĐERAN - PORT MILENA", OPŠTINA ULCINj
 • ODLUKA O IMENOVANjU JEDNE ČLANICE ŽIRIJA ZA DODJELU TRINAESTOJULSKE NAGRADE
 • ODLUKA O IMENOVANjU LICA ODGOVORNIH ZA VRŠENjE DECENTRALIZOVANOG I/ILI INDIREKTNOG UPRAVLjANjA PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTAR", OPŠTINA PLUŽINE I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "ŠTITARIČKA RIJEKA", OPŠTINA MOJKOVAC I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA
 • ODLUKA O OTVARANjU KONZULATA CRNE GORE U VILjNUSU - REPUBLIKA LITVANIJA
 • ODLUKA O OTVARANjU KONZULATA CRNE GORE U GNjILANU - REPUBLIKA KOSOVO
 • ODLUKA O OTVARANjU KONZULATA CRNE GORE U HARKOVU - UKRAJINA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU MINIMALNE ZARADE
 • PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU PROCJENE I PLANA BEZBJEDNOSNE ZAŠTITE BRODOVA, ODNOSNO PLATFORME
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROIZVODNjI I STAVLjANjU U PROMET SJEMENSKOG MATERIJALA ŽITA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROIZVODNjI I STAVLjANjU U PROMET SJEMENSKOG MATERIJALA KRMNOG BILjA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLjANjE BIOCIDNIH PROIZVODA U PROMET I UPOTREBU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU TRI ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE"
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U MINISTARSTVU NAUKE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U MINISTARSTVU NAUKE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU VRŠENjA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • RJEŠENjE, BROJ: 04-1-269/2-19
 • UKAZ O POSTAVLjENjU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI LETONIJI
 • UREDBA O VIZNOM REŽIMU
  • Adresa:


  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30