Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O FINANSIRANjU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANjA

("Sl. list CG", br. 52/2014, 76/2015 - odluka US, 83/2016, 92/2017 i 3/2020 - dr. zakon)

 

Čl. 1-10*

(prestalo da važi)

Raspodjela budžetskih sredstava

Član 11

Sredstva iz st. 1, 2 i 3 ovog člana u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, a ostalih 80% sredstava, srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

 

Čl. 12-65*

(prestalo da važi)