Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINI: Država još nije razgraničila imovinu sa svim opštinama. U Ministarstvu finansija tvrde da je imovina razgraničena sa 13 opština, a sa ostalima djelimično. Sistem jedinstvene evidencije državne imovine treba da funkcioniše od marta naredne godine

04.03.2020.


Iako je Vlada prije četiri godine zadužila Ministarstvo finansija i Upravu za nekretnine (UZN) da završe razgraničenje državne i opštinske imovine, taj postupak još nije gotov.

U Ministarstvu finansija su saopštili da je imovina razgraničena u 13 opština, a u ostalim je to "djelimično završeno".

Razgraničenje je važno da bi se na osnovu uređenih katastarskih parcela i tačne evidencije državne imovine stvorile pretpostavke da se procijeni njena vrijednost. Procjena vrijednosti je, između ostalog, preduslov za jedinstvenu evidenciju državne imovine, koja je trebao da se uspostavi do ljeta 2010. godine, što do sada nije urađeno.

Direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević nije dostavio nazive opština u kojima je postupak razgraničenja završen, kao ni podatke onih u kojima je djelimično završen.

"UZN razgraničenja državne i opštinske imovine od 21 opštine završila je u 14 opština, dok je u ostalih 7 opština postupak razgraničenja djelimično ili još nije počeo da se sprovodi", odgovoreno je iz UZN 12. februara. Nema podataka za još tri opštine: Gusinje, Tuzi i Petnjicu.

U Ministarstvu finansija, pozivajući se na izvještaj UZN od 23. januara, navode da je razgraničenje završeno u 13 opština: Andrijevica, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Šavnik, Žabljak, Ulcinj, Tivat i Herceg Novi.

"UZN ukazuje da je u ostalim opštinama (Podgorica, Cetinje, Bar, Budva, Rožaje, Plav, Berane i Kotor) postupak razgraničenja državne i opštinske imovine djelimično završen", zvanično su odgovorili u tom Vladinom resoru.

Iz Ministarstva finansija i Uprave, na pitanje zašto postupak razgraničenja kasni, za razlog navode to što opštine i pored više urgencija područnih jedinica UZN nijesu ostavile potrebnu plansku dokumentaciju ili su je dostavili nepotpunu.

"Poznato je da je potrebno dostaviti generalne urbanističke planove (GUP) koji su važili u vrijeme donošenja Zakona o državnoj imovini("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon), nakon čega će područne jedinice UZN urediti posjedovne listove - listove nepokretnosti u najkraćem mogućem roku i na taj način dati doprinos ovom važnom državnom projektu", objašnjavaju u obje državne institucije.

Uprava za imovinu (UZI) je najavila da sistem jedinstvene evidencije državne imovine treba da funkcioniše od marta naredne godine, dok će se u ovoj godini raditi njegovo testiranje.

Svjetska banka (SB) je ocijenila da je Vladin registar pokretne i nepokretne državne imovine nepotpun i da sadrži samo podatke o grupama imovine, ali ne i informacije o njenoj vrijednosti, starosti ili korišćenju. Kada je u pitanju transparentnost raspolaganja imovinom, uprkos propisima, nijesu dostupne potpune informacije o prenosima i raspolaganju tom imovinom. Na ove činjenice je ukazala lani kada je ocjenjivala javnu potrošnju i finansijsku odgovornost Vlade u budžetu za 2018. godinu. SB je u svom izvještaju dodjeljivala ocjene A, B, C i D, pri čemu je A najbolja ocjena, a D najgora. SB je Vladi za brigu o državnoj imovini dala najnižu ocjenu D.

"Pokretna i nepokretna imovina se evidentira u softveru UZI na osnovu informacija koje dostave direktni korisnici budžeta (potrošačke jedinice). Ti podaci se čuvaju u agregatnom formatu po grupama imovine i ne obezbjeđuju se informacije o vrijednosti, korišćenju ili starosti pojedinačnih stavki te imovine. Takođe, ne poštuju sve potrošačke jedinice zakonski zahtjev u pogledu dostavljanja podataka o pokretnoj i nepokretnoj imovini. Zato podaci iz evidencije nijesu potpuni. Nisu uspostavljene mjere kojima bi se poboljšalo poštovanje zakona", ocijenila je SB.

U Ministarstvu finansija su ukazali da je razgraničenje državne i opštinske imovine prioritetan i kompleksan posao zbog čega u kontinuitetu preduzimaju aktivnosti na njegovoj realizaciji.

"U skladu sa identifikovanim problemima koji se tiču dostavljanja planske dokumentacije ona je tražena od resornog MORT-a koje je 23. januara dostavilo kompletirane tražene podatke i u toku je postupak koji se vodi pred UZN. Njime će se odrediti i definisati koja je nepokretna imovina bila unutar i van zahvata planskih dokumenata. Nakon pribavljanja ovih podataka, Uprava za imovinu kao nadležni organ će pokrenuti postupke razgraničenja imovine pred nadležnim područnim jedinicama UZN (za imovinu za koju postupak razgraničenja nije okončan). Područne jedinice su zadužene da zahtjeve ovog tipa rješavaju u što kraćem roku", objasnili su u Ministarstvu.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 29.02.2020.


Naslov: Redakcija