Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O NOTARIMA: Sastavljanje notarskog akta suprotno odredbama posebnog zakona kojim se uređuju pitanja, odnosi i pravila koja su predmet notarskog akta kvalifikuje kao teža povreda notarske dužnosti

Notari će Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) morati da podnose izvještaje o svojoj imovini i prihodima, kao i imovini i prihodima bračnih i vanbračnih supružnika i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje korupcije.

Više