Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UNAPREĐENJE SISTEMA STRATEŠKOG PLANIRANJA: Konferencija "Važnost procesa planiranja politika zasnovanog na rezultatima za bržu integraciju u EU i odgovarajuća uloga Generalnog sekretarijata Vlade" održana 22. i 23. novembra u Petrovcu

“Jačanje sistema planiranja i koordinacije javnih politika, paralelno, i u skladu sa potrebama pristupnih pregovora, povećava djelotvornost i uspješnost javne uprave i ubrzava pristupanje Crne Gore EU”.

Više