Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU: Sindikati zabrinuti zbog pokretanja ocjene ustavnosti Zakona

Unija slobodnih sindikata (USSCG) zabrinuta je činjenicom da je Ustavni sud, po predlogu Sudskog savjeta, pokrenuo postupak za ocjenu saglasnosti člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US, 42/2016, 55/2016 i 80/2020 - dalje: Zakon o PIO) sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

Više

OPERATIVNI ŠTAB ZA PRIVREDU: Saobraćaj između Podgorice i Danilovgrada i Podgorice i opštine Tuzi će se tretirati kao međugradski i putovanje vikendom je moguće jedino uz odgovarajuću potvrdu

Na osnovu člana 1 stav 1 tačke 1 i 2 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/1454 (u daljem tekstu: Naredba), ("Službeni list Crne Gore, broj 110/20 od 14.11.2020. godine), koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, Operativni štab za podršku privredi izdaje:

Više

FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA: Obustavljen rad sa strankama

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), usljed pogoršanja epidemiološke situacije, privremeno je obustavio rad sa strankama, u cilju zaštite zdravlja korisnika prava, osiguranika i službenika te institucije.

Više

LOŠI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI POSKUPLJUJU KREDITE

Kvalitet finansijskih izvještaja u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, bez obzira što se polako, ali sporo popravlja. Nekvalitetni finansijski izvještaji povećavaju cijenu kredita za kompanije – dižu kamatne stope i smanjuju ročnost kredita. To je, između ostalog, pokazala studija "Kvalitet finansijskog izvještavanja i ugovori o kreditima banaka: empirijska nalazišta iz primjera Crne Gore" čiji autori su viceguverneri dr Zorica Kalezić i dr Nikola Fabris, a koja je objavljena na sajtu Centralne banke.

Više