Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA: Uputstvo o načinu i uslovima saldiranja akcija Zatvorenih investicionih fondova za koje su akcionari podnijeli zahtjev za otkup u skladu sa članom 185 stav 2 Zakona

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 stav 1 tačka 18), člana 9 stav 5 i člana 91 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/2000, 10/2001 - ispr., 43/2005 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 6/2013), u vezi sa primjenom člana 185 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/2011) na 246. sjednici od 23.03.2017. godine donijela Uputstvo o načinu i uslovima saldiranja akcija Zatvorenih investicionih fondova za koje su akcionari podnijeli zahtjev za otkup u skladu sa članom 185 stav 2 Zakona o investicionim fondovima.

Više

OPŠTI ZAKON O OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Objavljena Lista izbornih predmeta u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvjete je u skladu odredbama Člana 31b Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/2002, 31/2005 i 49/2007 i "Sl. list CG", br. 4/2008 - dr. zakon, 21/2009 - dr. zakon, 45/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2011, 36/2013 - odluka US, 39/2013 i 44/2013 - ispr.), nakon Odluke Nacionalnog savjeta za obrazovanje, br.04-5-442/1 od 17. marta 2017. godine, donijelo Rješenje o utvrđivanju opšteg dijela javno važećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje, br.023-475/ 2017-2.

Više

JAVNI POZIV RASELJENIM, INTERNO RASELJENIM, BIVŠIM RASELJENIM I INTERNO RASELJENIM LICIMA SA STATUSOM STRANCA U CRNOJ GORI, DA KONKURIŠU ZA IZGRADNJU KUĆA: Javni poziv je otvoren do 1. maja 2017. godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva raseljena i interno raseljena i bivša raseljena i interno raseljena lica sa statusom stranca u Crnoj Gori, da konkurišu za izgradnju kuća.

Više