Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU: Paragraf organizuje savjetovanje u Podgorici - 02. aprila 2020. godine

Kompanija Paragraf organizuje savjetovanje "Primjena novog Zakona o radu". Poslije više od 3 godine koliko je trajao rad na njegovom donošenju, novi Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 74/2019) stupio je na snagu 7. januara 2020. godine...

Više

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Donijeta Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave

Vlada Crne Gore je, na održanoj 160. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe s Izvještajem sa javne rasprave...

Više

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ: Crnoj Gori odobrena garancija vrijedna 80 miliona eura

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je Crnoj Gori drugu garanciju zasnovanu na javnoj politici (PBG2 - Policy Based Guarantee) vrijednu 80 mil.€...

Više

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Četiri presude u odnosu na Crnu Goru i jedna odluka u korist Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ("Evropski sud") donio je četiri presude u predmetima Glušica i Đurović protiv Crne Gore (br.34882/12), Marković protiv Crne Gore (br.6978/13), Sinanović i drugi protiv Crne Gore (br.45028/13) i Piletić protiv Crne Gore (br.53044/13) u kojima je utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija") zbog prekomjerne dužine trajanja postupka, kao i jednu odluku u predmetu Kuljić protiv Crne Gore (br.24431/11) u kojoj je odlučio da odbaci predstavku kao očigledno neosnovanu u skladu sa članom 35 stavovi 3 (a) i 4 Konvencije...

Više

PRIORITET CG ISPUNJAVANJE OBAVEZA ZA ČLANSTVO U EU

Najviši prioritet Vlade Crne Gore je sprovođenje reformi kojima podižemo kvalitet života građana i ispunjavamo obaveze za članstvo u Evropskoj uniji, pokazujući time da Crna Gora zaslužuje da bude prepoznata kao uzor drugim državama našeg regiona koje slijede proevropski kurs, rekao je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin tokom susreta u Vašingtonu sa kongresmenkom Šeli Pingri i senatorima Benom Kardinom i Suzan Kolins...

Više