Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Za plagiranje kazna i do 4 godine zatvora. Autor autorskog djela ima pravo da putem suda od onoga ko plagira njegovo djelo, ili ga na drugi način neovlašćeno iskorišćava, traži naknadu materijalne i nematerijalne štete

Nakon što je osnovno državno tužilaštvo formiralo predmet, biće utvrđeno da li je u aferi prepisivanja hrvatskih nastavnih kurikuluma riječ o plagijatu, koji je Krivičnim zakonikom Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon i 44/2017) prepoznat kao krivično djelo.

Više

ZAKON O SVETKOVANjU VJERSKIH PRAZNIKA: Povodom predstojećeg vjerskog praznika – Kurbanskog bajrama, za zaposlene islamske vjeroispovijesti, neradni dani su 1.,2. i 3. septembar 2017. godine

Vjernici islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Kurbanski bajram u petak, subotu i nedjelju, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Više

OD 1. SEPTEMBRA 2017. GODINE POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE ZA PRAVNA LICA IZDAVAĆE SE U MINISTARSTVU PRAVDE

Imajući u vidu da je Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Sl. list RCG", br. 2/2007 i 13/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 30/2012 i 39/2016) propisano da kaznenu evidenciju vodi državni organ nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde, te da će isto evidenciju koja je do sada vođena u Centralnom registru privrednih subjekata preuzeti od 1. septembra 2017. godine, te Poreska uprava obavješta da će se procedura izdavanja potvrda iz kaznene evidencije za pravna lica ubuduće vršiti u Ministarstvu pravde – Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, čije se prostorije nalaze na adresi:

Više

POGLAVLJE 16: Uslov za zatvaranje poglavlja je interoperabilnost kompjuterskih sistema, koja zahtijeva značajna finansijska ulaganja, stručne kadrove i relativno duži period da bi se ta usaglašenost postigla

Najzahtjevnije pitanje koje Crna Gora treba da ispuni da bi u procesu pregovaranja sa EU zatvorila Poglavlje 16 (porezi) je da uspostavi potpunu usaglašenost (interoperabilnost) kompjuterskih sistema, koja zahtijeva značajna finansijska ulaganja, stručne kadrove i relativno duži period da bi se ta usaglašenost postigla.

Više

POTPISANI UGOVORI O BESPOVRATNOJ PODRŠCI PRERAĐIVAČKOM SEKTORU KROZ IPARD LIKE 2.2 POZIV

Vlasnici prerađivačkih pogona iz sektora poljoprivrede, njih 31, su na Žabljaku potpisali ugovore o bespovratnoj podršci investicijama kroz IPARD like 2.2 javni poziv. Realizacijom podržanih projekata u sektor prerade hrane biće investirano ukupno 4,8 miliona eura, za šta je obezbijeđeno 2,2 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU fondova i nacionalnog budžeta.

Više