Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Poreska uprava obradila 6.202 zahtjeva za reprogram duga. U skladu sa Zakonom, poreski obveznici su dužni da izvrše jednokratnu uplatu od 10 procenata osnovnog duga u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja, te Poreska uprava poziva obveznike da to i blagovremeno učine, imajući u vidu da Zakon predviđa ukidanje rješenja o reprogramu i primjenu mjera prinudne naplate za sve obveznike koji ne ispune navedenu obavezu

11.05.2017.


Od ukupno 6.492 evidentirana zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja u iznosu od 195 miliona eura, Poreska uprava do sada je obradila 6.202 zahtjeva, te donijela rješenja o reprogramu poreskog duga u iznosu od 161 milion, pri čemu se na osnovni poreski dug odnosi 140 miliona, a na kamate 20 miliona eura.

Po svim do sada obrađenim zahtjevima donijeta su rješenja o odobravanju reprograma, imajući u vidu da su bili ispunjeni svi preduslovi propisani odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016 - dalje: Zakon).

"Kada je u pitanju struktura donijetih rješenja po opštinama, treba pomenuti da najveći dio reprogramiranog osnovnog duga pripada poreskim obveznicima sa teritorije Glavnog grada – 55 miliona eura (1.545 donijetih rješenja), zatim iz Pljevalja – 21 milion(278 donijetih rješenja), te iz Bara – 9 miliona (698 donijetih rješenja)", navodi se u saopštenju PU.

U strukturi reprogramiranog osnovnog poreskog duga 76 miliona eura odnosi se na obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, 29 miliona na porez na dodatu vrijednost, 16 miliona na porez na lična primanja, dok se 2 miliona eura odnosi na porez na dobit pravnih lica.

"Preostalih 290 zahtjeva Poreska uprava obradiće u Zakonom propisanom roku od 60 dana od dana završetka Javnog poziva Ministarstva finansija", navodi se u saopštenju.

U skladu sa Zakonom, poreski obveznici su dužni da izvrše jednokratnu uplatu od 10 procenata osnovnog duga u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja, te Poreska uprava poziva obveznike da to i blagovremeno učine, imajući u vidu da Zakon predviđa ukidanje rješenja o reprogramu i primjenu mjera prinudne naplate za sve obveznike koji ne ispune navedenu obavezu.

Podsjećanja radi, Zakonom je predviđena mogućnost otplate poreskog duga u najviše 60 mjesečnih rata, nakon izvršenja jednokratne uplate u iznosu od 10 procenata osnovnog duga, uz pravo na oslobađanje od kamata nakon izmirenja ukupnog osnovnog duga.

Treba pomenuti i da su se zahtjevom za reprogram poreskog duga obratila 133 obveznika s tzv. Crne liste, sa ukupnim iznosom duga od 104 miliona eura, te Poreska uprava realizacijom ovog zakonskog rješenja očekuje naplatu i značajnog dijela poreskog duga koji pripada najvećim poreskim dužnicima.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 09.05.2017.


Naslov: Redakcija