Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Ukoliko je objekat na državnom zemljištu predviđena je mogućnost otkupa uz saglasnost države ili opštine i plaćanje u 240 mjesečnih rata za objekte osnovnog stanovanja, odnosno 120 rata za ostale. Organ nadležan za legalizaciju, kada iz dokumentacije utvrdi da je objekat izgrađen na državnom ili opštinskom zemljištu, obavještava nadležni organ za imovinu da je postupak legalizacije pokrenut, te upućuju podnosioca zahtjeva da pokrene otkup

30.10.2017.


Građani koji žele da legalizuju bespravno sagrađene objekte mogu da se prijave za taj proces u narednih devet mjeseci, ukazao je Marko Čanović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kako je Čanović ukazao, preporuka građanima je da odmah krenu sa procesom legalizacije.

"Ono što preporučujemo građanima je da odmah u jedinicama lokalne samouprave krenu sa procedurom legalizacije popunjavanjem obrasca za legalizaciju, dostavljanjem elaborata za premjer objekta koji je ovjeren u katastru i dostavljanjem zailježje iz katastra, odnosno upisa objekta u katastru", istakao je on.

Kako dodaje, oni građani koji ne legalizuju objekat, kasnije će plaćati naknadu za korištenje prostora sve do uklanjanja objekta.

"Oni građani koji budu neodgovorni i koji se ne prijave za proces legalizacije imaće penale predviđene Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017 - dalje: Zakon) i naknadu za korišćenje prostora koju će morati da plaćaju u narednom periodu do uklanjanja objekta. Znači nakon roka prijavljivanja od devet mjeseci legalizacija neće biti moguća", rekao je Čanović.

Kako legalizovati objekat?

Da biste podnijeli zahtjev za legalizaciju objekta, morate popuniti obrazac na kojem se zahtjev podnosi.

Kako je Čanović, ranije ukazao, da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili sa planom generalne regulacije, koji će se donijeti tri godine od stupanja na snagu ovog Zakona, ili planskim dokumentom donesenim u međuvremenu.

Uz zahtjev građani treba da podnesu elaborat premjera izvedenog stanja objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacija, a ovjerava ga katastar, kao i dokaz o zabilježbi postojanja objekta, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije.

Visina troškova legalizacije objekta zavisi od slučaja do slučaja.

"Ukoliko je objekat na državnom zemljištu predviđena je mogućnost otkupa uz saglasnost države ili opštine i plaćanje u 240 mjesečnih rata za objekte osnovnog stanovanja, odnosno 120 rata za ostale. Organ nadležan za legalizaciju, kada iz dokumentacije utvrdi da je objekat izgrađen na državnom ili opštinskom zemljištu, obavještava nadležni organ za imovinu da je postupak legalizacije pokrenut, te upućuju podnosioca zahtjeva da pokrene otkup", objasnio je Čanović.

Rokovi, takođe zavise od slučaja do slučaja, a troškove legalizacije utvrđuje opština u zavisnosti od površine lokacije i namjene objekta.


IZVOR: Vebsajt CdM, 28.10.2017.


Naslov: Redakcija