Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Zakon je na snazi od 14. oktobra 2017. godine, a donjet je i Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata, te se zahtjevi za legalizaciju mogu podnositi nadležnim opštinskim sekretarijatima

19.10.2017.


Građani već sada mogu pripremati zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta nadležnim opštinskim sekretarijatima, jer je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017 - dalje: Zakon), stupio na snagu 14. oktobra 2017. godine, rekao je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović.

Zahtjev se, objasnio je, podnosi na obrascu koji propisuje Ministarstvo održivog razvoja Pravilnikom o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata, a koji je već usvojen i stupiće na snagu nakon objavljivanja u "Sl. listu CG".

"Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili sa planom generalne regulacije, koji će se donijeti tri godine od stupanja na snagu ovog Zakona, ili planskim dokumentom donesenim u međuvremenu. To praktično znači da će se u prvoj fazi postupak voditi samo za objekte koji su izgrađeni u skladu sa važećim planskim dokumentima, a za ostale će postupak biti prekinut do donošenja plana generalne regulacije", ukazao je Čanović.

Visina troškova legalizacije objekta zavisi od slučaja do slučaja.

"Ukoliko je objekat na državnom zemljištu predviđena je mogućnost otkupa uz saglasnost države ili opštine i plaćanje u 240 mjesečnih rata za objekte osnovnog stanovanja, odnosno 120 rata za ostale. Organ nadležan za legalizaciju, kada iz dokumentacije utvrdi da je objekat izgrađen na državnom ili opštinskom zemljištu, obavještava nadležni organ za imovinu da je postupak legalizacije pokrenut, te upućuju podnosioca zahtjeva da pokrene otkup", ukazao je Čanović i dodao da se legalizacija nastavlja nakon okončanja tog postupka.

Potom, objašnjava, podnosilac zahtjeva ulazi u proces rješavanja plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koju takođe može platiti u 240 rata za osnovno stanovanje i 120 rata za ostale objekte.

"Dokaz o plaćanju ove naknade je neophodan uslov za legalizaciju. U primorskim opštinama plaća se i naknada Regionalnom vodovodu, najviše u 36 rata", ističe on.

U nastavnu možete preuzeti sledeće obrasce:


IZVOR: Vebsajt RTCG i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 18.10.2017.


Naslov: Redakcija