Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost odredaba člana 9a Zakona o javnim okupljanjima, pokreću se postupci za ocjenu ustavnosti zakona o prekršajima, i o parničnom postupku, odbačene inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o upravnom sporu i o javnim nabavkama

27.02.2017.


Ustavni sud Crne Gore je na II sjednici, održanoj 24.februara 2017. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda:

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

• u predmetu U-I broj 2/15, donio odluku kojom se utvrđuje da odredbe člana 9a Zakona o javnim okupljanjima ("Sl. list RCG", br. 31/2005 i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon, 47/2014 - odluka US i 1/2015) u vrijeme važenja nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI)i Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih prava i sloboda.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

• u predmetu U-I broj 28/15 i 39/16, većinom glasova, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 234. stav 1. tačka 1. i člana 235. stav 1. tač. 1. i 2. i stav 3. Zakona o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011 i 32/2014).

u predmetu U-I broj 29/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 397.c stav 3.u dijelu koji glasi:"samo i uopšteno," Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon i 48/2015).

• u predmetu U-I broj 39/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe odredbe člana 56. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011).

• u predmetu U-I broj 9/16,donio rješenje kojim se odbacuje predlog za ocjenu ustavnosti odredaba odredaba člana 125. st.2. i 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015);

• u predmetu U-II broj 41/16 i 44/16, donio odluku kojom se ukida odredba člana 6. stav 3. Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara ("Sl. list RCG", br. 10/2005 i "Sl. list CG", br. 17/2013 I 50/2016), u dijelu koji glasi "i u ugostiteljskim objektima", i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"

• u predmetu U-II broj 37/15,donio odluku kojom se ukida Zakona o ličnom stečaju potrošača ("Sl. list CG", br. 46/2015 i 3/2016) i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 24.02.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija